Förlorar HQ men ökar i Carnegie

Datum: 2010-09-08 17:15

Neutral

Öresund

Öresund

Öresund och likvidatorn av HQ har avslutat försäljningen av HQ Bank och HQ Fonder till Carnegie Investment Bank. Öresund erhåller 9,9 % av Carnegie i form av konvertibla preferensaktier och konvertibla obligationer för totalt 369 MSEK. Öresund har också en garanti om 850 MSEK som löper ut efter fem år. Ägandeskapet i Carnegie kan öka till 17,5 % om obligationen konverteras. Swedbank värderar tillgången i Carnegie till 850 MSEK med fokus på minimigarantin. Om transaktionen är lyckosam på kort sikt avgörs av förmågan att behålla kunder och anställda. Det negativa sentimentet relaterat till HQ kommer troligtvis att finns kvar och pressa Öresunds NAV-rabatt. Öresund har ökat sin kassa och Swedbank förväntar sig fortsatt hög utdelningsavkastning (6,8 %) vilken begränsar risken för NAV-rabatten på kort sikt. Rekommendationen höjs från Minska till Neutral och riktkursen sänks från tidigare 117 kronor till 107 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
100,25 kr
Riktkurs:
107 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser