Föreningssparbanken sämre än index

Datum: 2006-03-20 14:19

Sämre än index

Swedbank A

Cheuvreux rekommenderar sämre än index för Föreningssparbanken.

Cheuvreux rekommenderar sämre än index för Föreningssparbanken med riktkurs 200 kronor. Föreningssparbanken ska byta namn till Swedbank och kostnaden förväntas uppgå till 350 miljoner kronor enligt ledningen, men Cheuvreux förväntar sig att kostnaden blir ännu högre, enligt Cheuvreux. Föreningssparbanken förväntas dessutom uppleva marginalpress på den svenska bostadslånmarknaden, samt marginalpress och hög kostnadsinflation i de baltiska länderna, enligt Cheuvreux. Vinst per aktie förväntas bli 17,90 kronor för 2006 och 19,58 kronor för 2007 enligt Cheuvreux.
Kurs då rekommendationen gavs:
213,75 kr
Riktkurs:
200 kr

Rekommendation från: Cheuvreux

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser