Föreningssparbanken bra köp

Datum: 2000-11-02 10:30

Föreningssparbanken redovisade en bra rapport enligt den amerikanska investmentbanken Merrill Lynch.

Merrill Lynch rekommenderar öka i Föreningssparbanken. Föreningssparbankens rörelseresultat ökade med 65 procent till 8 miljarder kronor för niomånadersperioden, samtidigt stannade vinsten per aktie på 10,7 kronor. Analyshuset gör marginella justeringar i sina prognoser efter att banken anlänt med sitt niomånadersresultat. Föreningssparbanken kommer även fortsättningsvis att vara Merrill Lynchs förstaval inom den svenska banksektorn. Riktkursen justeras upp tre kronor till 165 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
143 kr
Riktkurs:
165 kr

Rekommendation från: Merrill Lynch

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser