För stor nedgång

Datum: 2008-11-04 09:47

Börsveckan menar att nedgången i Kinnevik-aktien är överdriven och ser ett köpläge.

Tidningen har en positiv syn på Kinneviks portföljinnehav och bedömer att de värden som under de senaste veckorna gått förlorade i de viktigaste innehaven Millicom och Tele2 kommer tillbaka i sinom tid. Det spås driva aktien uppåt och rekommendationen är att köpa Kinnevik.
Kurs då rekommendationen gavs:
66 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser