För många om och men

Datum: 2010-10-07 15:22

Minska

Axis

Den

Den senaste tidens värdeökning av SEK och försvagningen av USD innebär dåliga nyheter för Axis, som fakturerar mer än 50 % i USD. Den starka organiska tillväxten kommer delvis att dämpas av den negativa valutakurseffekten. Swedbanks valutakursrelaterade estimat har minskat EBIT 2011 med 8 %. Tillväxten under det tredje kvartalet väntas ha ökat med 16 % jämfört med samma period i fjol. Efterfrågan ser ut att ligga på fortsatt bra nivåer under H2. Swedbank pekar dock på risken att den amerikanska marknaden, som varit tillväxtmotorn de senaste åren, kommer att kylas ner något. Vidare förväntas en fördelaktig om än mer dämpade säsongseffekt på marginalerna jämfört med förra året. Tills Swedbank ser en tillbakastuds för bruttomarginalerna, antas marginalerna vara inne i en strukturell nedgång. Swedbank anser att aktien känns dyr och rekommendationen blir således Minska och riktkursen sätts till 90 kronor. Detta framgår i en analys den 7 oktober.
Kurs då rekommendationen gavs:
95,25 kr
Riktkurs:
90 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser