För lågt värderat historiskt sett

Datum: 2010-09-02 15:24

Köp

H&M B

Handelsbanken

Handelsbanken Capital Markets höjer rekommendationen för Hennes & Mauritz till Köp från tidigare Öka. Riktkursen höjs även den till 280 kronor från tidigare 253 kronor. Handelsbanken anser att aktien är lågt värderad om man ser till historiska nivåer och i såväl P/E-termer som i jämförelse med konkurrenten Inditex så hamnar H&M:s nuvarande värdering under det historiska genomsnittet. Vidare tror banken att bolaget kommer att växa snabbt i flera av de länder som under förra året hade en svag jämförbar försäljning. Lätta jämförelsetal för resten av 2010 tillsammans med en fortsatt bra utveckling på flera av huvudmarknaderna gör att den jämförbara försäljningen väntas vara fortsatt stark. Bolagets hemtextilkoncept H&M Home kan, enligt Handelsbanken, innebära en ökning med 5 kronor per aktie. Banken tror även att detta koncept redan är lönsamt trots att det bara funnits sedan februari 2009.
Kurs då rekommendationen gavs:
247,5 kr
Riktkurs:
280 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser