För lågt värderat

Datum: 2009-03-16 09:45

Hexagon har långsiktigt intressanta tillväxtmöjligheter och alltför låg värdering, enligt Börsveckan.

Sett till årets förväntade resultat på 5,50-6 kr per aktie handlas Hexagon för närvarande runt p/e 6. Det bedöms vara påfallande lågt för ett lönsamt tillväxtbolag, men speglar marknadens oro för framtiden.
Kurs då rekommendationen gavs:
38,95 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser