För hög premie

Datum: 2005-03-23 22:22

Vänta

Ratos B

Affärsvärlden anser att Ratos premie är lite väl hög och att det är dags att avvakta till sektorn kylts ned lite.

Aktiens uppgång bedöms dock vara motiverad, men premien gentemot substansvärdet är 20 procent och riskkapitalsektorn är het med stigande bolagspriser som följd. Den ökande konkurrensen och högre räntor gör att Affärsvärlden spår att Ratos-aktien kommer att gå in i ett lugnare skede under resten av året.
Kurs då rekommendationen gavs:
174 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser