För dyr

Datum: 2009-06-15 11:07

Skogsindustribolaget Holmens värdering är för hög, enligt Dagens Industri, som säljrekommenderar aktien.

P/e-talen för 2010 och 2011 beräknas till 18 respektive 15. Det uppges vara närmare 50 procent över SCA:s vinstmultipel. Det väntade infernot på tidningspappersmarknaden med fallande volymer, besvärande lågt kapacitetsutnyttjande, pressade priser och otillräcklig lönsamhet lär enligt DI tvinga fram en konsolidering. Men innan startskottet går väntas placerarna fokusera på den svaga lönsamheten och den höga värderingen av vinsterna.
Kurs då rekommendationen gavs:
186,75 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser