Varning för falsk trygghet Foto: Istockphoto

Varning för falsk trygghet

Publicerad 2013-06-13 06:00:00

Fonder Att spara i en räntefond kan låta tryggt. Men faktum är att många räntefonder fallit relativt kraftigt på kort tid. Särskilt en kategori sticker ut i mängden.

Långa räntor är på väg uppåt. Ett exempel är den svenska tioåringen – statsobligationen med tio års löptid – som har blivit 40 punkter dyrare sedan slutet av april. 

Dels beror uppgången på farhågor om att amerikanska centralbanken trappar ned sina stimulanser, så kallade kvantitativa lättnader. Dels beror det bättre utsikter för den amerikanska ekonomin. Det säger Jan Törnstrand, räntespecialist på kapitalförvaltaren Norron.

Det slår hårt mot räntefonder, som tappar i värde när räntan stiger. Förklaringen är att fonderna placerar i obligationer, som precis som aktier handlas på andrahandsmarknaden. Andrahandsvärdet på dessa sjunker när nya obligationer ges ut med högre ränta för samma löptid.

Värst drabbade är realräntefonder. På en månad har fonderna backat med i snitt 1,8 procent och ligger nu minus 2,9 procent sedan årsskiftet, enligt Morningstar. Denna typ av fond kompenserar för inflation och har oftast räntepapper med mycket lång löptid. De är därför mer känsliga för ränteuppgångar.

Långa räntefonder har tappat 0,6 procent på en månad. Därmed är uppgången från tidigare i år i princip utraderad. Trenden är liknande för utländska räntefonder.

Jan Törnstrand avråder starkt från att köpa långa räntefonder som marknaden ser ut nu.

– Det skulle jag verkligen undvika. Du tar mer risk än vad du får i avkastning, säger han och utvecklar:

– I vanliga fall när marknadsräntan är normal, har de definitionsmässigt lägre risk än exempelvis företagsobligationer. Men nu när räntan är så låg finns det en underliggande risk för att den sticker iväg uppåt.

När det gäller placeringar i räntor ser Jan Törnstrand ser bättre förutsättningar för företagsobligationsfonder med liten ränterisk.

– De blir inte särskilt påverkade om räntan går upp eller ned, säger han.

 

  utv 1 mån utv i år
Korta räntefonder 0,1% 0,6%
Långa räntefonder -0,6% 0,1%
Företagsobligationsfonder -1,4% 1,7%
Realräntefonder -1,8% -2,9%
Räntefonder utland -1,7% 0,5%
Källa: Morningstar    

Joakim Petersson

Räntefonder , Norron , Jan Törnstrand