Valutareformen lyfter Indienfonder Foto: istockphoto

Valutareformen lyfter Indienfonder

Publicerad 2017-11-07 06:12:00

Fonder Den indiska marknaden utvecklades mycket starkt i oktober, vilket fått till följd att Indienfonderna stigit kraftig under månaden. De bästa har gått upp mellan 7 och 13 procent på 30 dagar. Fjolårets valutareform är den underliggande orsaken.

Indiens ekonomi tuffar på med ett BNP på 5,7 procent. Det är visserligen inte lika högt som de senaste åren men får ändå betraktas som en rejäl tillväxt.

När det gäller bolagsvinsterna så stiger dessa också i en relativt hög takt även om man i år hoppats på ännu högre vinster. Samtidigt stiger statens budgetunderskott. Men trots visst smolk i glädjebägaren så går den indiska börsen som tåget. Lösningen som vänder på förutsättningarna är den omvälvande valutareformen ifjol, anser Gunnar Påhlson som förvaltar Carnegie Fonders Indienfond.

”Förra året genomfördes en valutareform som i ett slag ogiltigförklarade 90 procent av all valuta. Pengarna växlades in i banksystemet som fick in rekordmycket billig inlåning på kort tid. Efterfrågan på krediter i systemet växer dock bara med 5 procent på grund av svalt intresse för investeringar från företagen”, skriver han i en månadskommentar om fonden.

Men Gunnar Påhlson menar att premiärminister Narenda Modi hittade den svaga punkten – den höga skuldsättningen i stora delar av näringslivet – och lösningen när inte staten kunde rekapitalisera bankerna blev just valutareformen.

Vinnarna efter valutareformen är de privata bankerna som är lönsamma, välskötta och kapitalstarka. De tar därför marknadsandelar från de statliga bankerna.

Just nu avtar tillväxten i den indiska ekonomin, och företagsvinsterna i år är en besvikelse,  och budgetunderskottet ökar. Dessutom är det är snart val i Gujarat, premiärminister Modis egen delstat där han har styrt i över tio år. Men Modis popularitet minskar efter hans tre år vid makten.

I den här situationen har nu den indiska regeringen presenterat en plan för att stärka de statliga bankernas kapitalbas genom att låta dem använda sin inlåning för att köpa statsobligationer som staten löpande betalar ränta på.

”Det kapital staten får in när man ger ut ”rekapitaliserings-obligationerna”, används sedan för att tillföra nytt kapital till bankerna, som i nästa steg får möjlighet att hantera sina kreditförluster. Problemets lösning är elegant, självfinansierande och belastar inte statens finanser mer än nödvändigt. Premiärminister Modi´s Alexanderhugg löser Indiens ”Gordiska knut” i ett slag”, skriver Gunnar Påhlson.

När banksektorn frisknar till genom nytt kapital ökar utlåningen till de stora och nödvändiga infrastrukturinvesteringar som Modi utlovat. Det är positivt för tillväxten samtidigt som det möjliggör för premiärministern att vinna valet i den egna delstaten i december.

Tabellen visar avkastningen för de bästa Indienfonderna senaste 30 dagarna:

Snitt: 9,03
   
Nordea Indienfond 13,4
HSBC GIF Indian Equity AD 11,4
Amundi Fds SBI FM Equity India AU-C 11,2
Fidelity India Focus A-Dis-USD 11,0
Amundi Fds SBI FM Eqty India Select AU-C 10,6
DNB India retail A 10,6
Parvest Equity India C C 9,9
Franklin India A(acc)USD 9,2
BGF India A2 9,1
Mirae Asset India Sector Leader Eq A USD 9,1
Aberdeen Global Indian Equity A2 USD 8,9
PineBridge India Equity A 8,7
Danske Invest SICAV India A 8,7
GS India Equity Base USD Acc 8,7
Jupiter India Select L USD A Inc 8,6
JPM India D (acc) USD 8,3
Stewart Investors Indian Sbctnt A AccEUR 8,0
Carnegie Indienfond 7,3
Simplicity Indien 7,0
   
Källa: Morningstar 7 nov -17  

Christer Fälldin