Trots oro och lågt oljepris stannar många kvar i Rysslandsfonder Foto: istockphoto

Trots oro och lågt oljepris stannar många kvar i Rysslandsfonder

Publicerad 2016-01-19 15:44:00

Ryssland Den politiska och ekonomiska utvecklingen i Ryssland oroar tillsammans med ett historiskt lågt oljepris. Trots det stannar många kvar i sina Rysslandsfonder. Jens Alverö på Gustavia Ryssland anser att oljepriset inte behöver öka för att vända på riktningen i Rysslands ekonomi – det räcker att priset stabiliseras för att tilltron ska öka igen.

När oljepriset nu är runt 30 dollar eller strax därunder har det nått sin lägsta nivå på 13 år. De oljeproducerande länderna lider stort, särskilt länder som är starkt beroende av oljeintäkterna, som Saudiarabien, Nigeria och Ryssland.

Rysk ekonomi förändras nu snabbt till det sämre. Den ryska budgeten behöver ett betydligt högre oljepris för att gå ihop. Under fjolårets sista månad gick proppen ur då oljepriset sjönk kraftigt och både den ryska aktiemarknaden och valutan tappade stort. Totalt mer än halverades oljepriset under 2015.

Den fortsatta utvecklingen i Ryssland påverkar också alla som placerat i ryska fonder. Successivt under 2015 har svenska fondsparare i allt högre takt tagit ut pengar från fonderna.

Enligt Fondbolagens förening var fondförmögenheten drygt 11,2 miljarder kronor i ryska fonder vid årsskiftet, och under hela 2015 minskade det svenska nettosparandet i Rysslandsfonder med 265 miljoner kronor. Månadssiffran för december är nästan hälften av det minskade årliga nettosparandet, 119 miljoner kronor. 

Trots oron över vad som sker i Ryssland har svenska sparare tydligen en ännu större tvekan till Kina. Nettosparandet i kinesiska fonder minskade under fjolåret med drygt 1,5 miljarder kronor, betydligt mycket mer än minskningen i Rysslandsfonderna.

Att nettosparandet inte har minskat så mycket i Ryssland har historiska skäl, anser Jens Alverö, förvaltare av fonden Gustavia Ryssland.

– Svenska och skandinaviska sparare var tidiga med att placera i Ryssland, redan under sent nittiotal. Vi har alltså en lång historik och vana med att följa Ryssland i allmänhet. När det gäller Kina har vi inte alls samma historik eller kunskap, säger han.

Det är samtidigt väl känt att Ryssland handlar om olja, det finns i människors medvetande hela tiden. När det gäller Ryssland är frågan egentligen inte när oljepriset ökar igen, utan när det stabiliserar sig som är intressant, menar Jens Alverö.

– Situationen på oljemarknaden är främst en utbudsfråga, prisfallet är inte efterfrågedrivet. Det finns ett globalt överutbud på råvaror generellt, men ingen vet när marknaden uppnår balans.

För några månader sedan trodde många på en stabilisering av råvarupriserna, men de förhoppningarna grusades vid det plötsliga raset i år.

– Men jag vidhåller att vi når en balans snart. Efterfrågan finns kvar och nyligen justerade Opec upp sin efterfrågeprognos för 2016. Vi behöver inte tro på en oljeprisuppgång för att tro på ryska bolag. Det räcker med en stabilisering av oljepriset för att ta bort osäkerheten från marknaden.

Det är också värt att påpeka att Rysslandsfonderna ifjol steg med mellan 10-13 procent på helåret och var klart bäst av tillväxtmarknaderna, enligt Jens Alverö.

– Det säger någonting om marknaden och det krävs inte mycket för att en positiv utveckling startar. Vi befinner oss vid en brytpunkt just nu och det finns gott om utrymme för omvärdering när någonting positivt sker.

Christer Fälldin