Svenskarna ratar tyska fonder

Svenskarna ratar tyska fonder

Publicerad 2010-06-07 14:44:13

Fonder Deutsche Bank har bidragit till att antalet börshandlade fonder på Stockholmsbörsen ökat kraftigt. Intresset har dock varit ljumt, vilket bland annat lett till att skillnaden mellan köp- och säljkursen ofta är omotiverat hög.

I mars i år tillkännagav Deutsche Bank att de skulle notera ett betydande antal börshandlade fonder, ETF: er, på Stockholmsbörsen, via sin plattform för börshandlade fonder, db x-trackers.

– Vi blir den första utländska aktören som listar ETF i Sverige och Norden och ser fram emot att bidra till ett ökat intresse för dessa fonder, sade Thorsten Michalik, chef för Deutsche Bank db x-trackers, i ett uttalande i samband med lanseringen.

Under våren har Deutsche Bank noterat 31 stycken fonder, men det stora intresset har uteblivit. Det finns visserligen fonder som nått upp till en genomsnittlig omsättning på över 5 miljoner kronor per dag men de finns också fonder med väldig låg omsättning. S&P Inverse Daily Index omsattes till exempel senast den 28 april, och då var omsättningen 5 104 kronor. DJ STOXX 600 Oil & Gas Short Index introducerades i början av maj och har ännu inte handlats.

Jämförelsevis var den genomsnittliga omsättningen för de storsäljande börshandlade fonderna XACT Bear och XACT Bull under maj månad över 270 miljoner kronor per dag.

Deutsche Bank är dock inte besvikna på responsen ifrån de svenska kunderna.

– Det är alltid en process när nya produkter lanseras på en börs. Efter ett tag får investerarna in produkterna på sin radar och då ökar handeln gradvis, säger Thorsten Michalik.

Avanzas sparekonom Claes Hemberg är inte förvånad över att ETF: er ännu inte nått ut till den breda allmänheten.

– Finansbranschen har mycket kvar att göra med att förklara för spararna vad ETF: er är för något. Branschen tenderar ofta ha en övertro till spararna. Folk köper ofta sånt som är enkelt och sånt som man känner till, säger Claes Hemberg.

Det är framförallt traders och förmögna personer som använder sig av börshandlade fonder idag, och man gör det ofta i kortsiktiga och spekulativa syften, enligt Claes Hemberg. Långsiktiga sparare väljer en vanlig fond i stället.

Vad man bör vara observant på vid handel med tillångar med låg omsättning är spreaden mellan köp- och säljkursen.

Spreaden på XACTBull och Bear och på andra fonder med hög omsättning ligger under 0,2 %. På ETF: er med lägre omsättning är spreaden högre, men den skiftar kraftigt från dag till dag och från fond till fond. Men spreadar på över en procent är inte ovanliga.

– Spreaden bör ligga under 0,25 procent, absolut inte över 0,5 procent, säger Claes Hemberg.

MAGNUS ERIKSSON, PRIVATA AFFÄRER