Studentföretaget tar sikte på fondjättarnas kunder Foto: Pressbild Sigmastocks

Studentföretaget tar sikte på fondjättarnas kunder

Publicerad 2015-03-23 06:00:00

Fonder Två aktieintresserade studenter utmanar fondbolagen med en innovativ spartjänst.

Debatten om höga fondavgifter skapar möjligheter för en ny typ av aktör på sparmarknaden. Det menar Mai Thai och Nanna Stranne, som båda har studerat industriell ekonomi vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Deras examensarbete mynnade ut i Sigmastocks, ett nystartat företag som redan har fått flera hundra användare.

– Det finns mycket irritation kring fondernas höga avgifter. Vi märker att den här typen av tjänst är efterlängtad, säger Nanna Stranne.

Den stora skillnaden jämfört med fondbolagen är att de inte förvaltar kapitalet själva. Istället får betalande prenumeranter ta del av portföljernas innehav för att sedan köpa aktierna via en egen depå. Företaget erbjuder i dag fyra olika portföljer med olika inriktningar.

För en avgift på cirka 20 kr i månaden får kunderna uppdateringar om en portföljs innehav och utveckling. Det är en prismodell som kapar kostnaderna avsevärt jämfört med fondbolagens procentuella avgifter, hävdar entreprenörerna.

Strategin har större likheter med de etablerade spelarna i branschen. Inspiration hämtas från Warren Buffetts värdebaserade investeringsfilosofi med fokus på långsiktiga innehav. De försöker hitta undervärderade bolag med vad de kallar för ”ingenjörsmässiga metoder”.

Metoden går ut på att regelbundet analysera samtliga stora och medelstora företag i Sverige och USA i långa tidsserier.

– Vi applicerar matematiska modeller på stora mängder data. Tanken är att hitta stabila värdebolag som både har god historik och passar bra ihop, säger Nanna Stranne.

Urvalet styrs även av hållbarhetsaspekter. Branscher som olja och gas, tobak och sprit- och vintillverkningen går bort. Samtliga företag som finns på Sjunde AP-fondens svarta lista är också uteslutna. Det har inte bara etiska utan affärsmässiga motiv: hållbarhetsrisken anses begränsa bolagens potential på lång sikt.

Med en betydligt skralare marknadsföringsbudget än fondjättarnas gäller det att hitta effektiva sätt att nå ut.

– Många har hittat oss via artiklar, bloggar och sociala medier. Vi bloggar både på vår egen sajt och hos Aktiespararna Hisingen. Våra existerande kunder har även rekommenderat tjänsten till sina vänner, säger Mai Thai.

Joakim Petersson