Starkt år för Kinafonderna Foto: Mark Schiefelbein/AP

Starkt år för Kinafonderna

Publicerad 2017-11-10 11:00:00

Fonder Kinafonderna har gått som tåget i år, de allra bästa är upp mellan 40 och 50 procent sedan årsskiftet.

Den ekonomiska tillväxten i Kina har tuffat på trots Kinas stora strukturella utmaningar.

Grovt förenklat kan den kinesiska ekonomin delas upp i två delar, varav den ena består av statliga bolag ofta i ”gamla ekonomins sektorer” med hög överkapacitet och som går dåligt. Den andra består av den privata sektorn som mestadels håller sig inom ”den nya ekonomin” som tjänstesektorn, teknik, internet och e-handel.

Den delen ”växer så det knakar”, enligt Frédéric Cho, en av Sveriges största Kinakännare och fristående Kinarådgivare. Han är inte överraskad, snarare bekräftas hans uppfattning om utvecklingen i Kina.

– Det är en ekonomi som varje månad drivs framåt av ökad konsumtion och innovationer. Bara för ett par år sedan utgjordes denna del av den kinesiska ekonomin ungefär av 55 procent av den totala ekonomin. Nu utgör den snart 65 procent, säger han. 

Det goda resultatet för Kinafonderna är en avspegling av denna mycket snabba utveckling. Även de börsnoterade bolagen i Kina har fortsatt att leverera hög tillväxt.

Frédéric Cho anser att man bör ta den kinesiska statistiken med en smula salt, men tillväxten fortsätter trots allt att växa med mellan 6 och 6,5 procent om året, samtidigt som handelsöverskottet består och inflationen hålls i hyfsad kontroll.

– I år har det varit stort fokus på riskkontroll och det är sunt att krediter och finansiering går till reella behov. Den kinesiska ledningen har fortsatt bekämpa spekulativa bubblor i ekonomin.

– Kineserna har målmedvetet hållit på med reformer i 39 år nu. Det har gjorts på olika sätt, men åtgärderna och resultaten ackumuleras. Av det skälet tror jag på tillväxt i Kina även 2018. Den privata sektorn spelar en allt större roll.

Visst finns det geopolitiska frågetecken som relationerna mellan Kina och USA, samt oron kring Nordkorea, anser han. På amerikanskt håll diskuteras handelsåtgärder som kan påverka negativt.

– Men jag ser inte att det på något fundamentalt sätt kan ändra på den ekonomiska utvecklingen i Kina.

En underliggande orsak till Trumps hållning gentemot Kina har varit obalansen mellan export och import. Men den kinesiska importen ökar och i nyss avslutade oktober månad ökade Kinas import mer än exporten.

Bästa fonderna i år:


Snitt: 10,10


MS INVF Asia Opportunity A 54,9
JPM China A (dist) USD 44,0
Mirae Asset China Sector Leader Eq A USD 43,8
Invesco PRC Equity A USD AD 43,7
JPM Greater China A (dist) USD 42,2
C WorldWide Asia 1A 41,6
ChinaAMC China Opportunities A USD 41,2
GAM Multistock China Evolution Eq USD B 41,0
Threadneedle (Lux) Greater China Eqs AU 40,5
BGF World Technology A2 40,4
Baring Asia Growth A USD Inc 40,4
Heptagon Harvest China A Shrs Eq A $ Acc 38,7
Handelsbanken Kinafond 38,7
Schroder ISF Asian Opps A Acc USD 38,6
HSBC GIF Chinese Equity AC 38,4
Fidelity China Consumer A-Acc-EUR 38,1
UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ P 37,5
Threadneedle China Opps Rtl Acc USD 37,5


Källa: Morningstar 8 nov -17

Christer Fälldin

Kinafonder , Frederic Cho , Kina