Spararna flyr fonder Foto: istockphoto

Spararna flyr fonder

Publicerad 2016-02-10 10:19:00

Fonder I januari gjordes nettouttag ur fonder på totalt 10,8 miljarder kronor. Främst gjordes uttag från aktiefonder, medan nettoinsättningar gjordes i penningmarknadsfonder. Det visar statistik från Fondbolagens förening.

För aktiefonder var nettouttaget hela 15,5 miljarder kr medan 2,3 miljarder försvann från obligationsfonder (långa räntefonder).

De enda kategorierna som visade positivt inflöde var penningmarknadsfonder (korta räntefonder) och hedgefonder på 5,1 respektive 1,3 miljarder kr.

–Oron på världens aktiemarknader präglade nettosparandet i fonder under januari månad. Men även om aktiefonder uppvisade nettouttag kan det vara värt att notera att de flesta sparare ser långsiktigt på sitt fondsparande och nettouttagen motsvarade knappt en procent av den totala fondförmögenheten i aktiefonder, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening. 

I januari var utvecklingen på världens aktiemarknader negativ och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) sjönk under månaden med drygt 7 procent.

Aktiefonder uppvisade i januari ett nettoutflöde på totalt 15,5 miljarder kr och i princip samtliga aktiefondtyper noterade uttag. Störst var nettoutflödena från Sverigefonder och Nordamerikafonder (se tabell nedan).

Privata Affärer