Spararna börjar dumpa aktiefonder Foto: istockphoto

Spararna börjar dumpa aktiefonder

Publicerad 2018-03-12 10:00:00

Fonder Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under februari med 23 miljarder kr och uppgick vid utgången av månaden till 4 098 miljarder. Det är den högsta noteringen hittills för den svenska fondmarknaden, uppger Fondbolagens förening.

Det är trots stora utflöden fortfarande aktiefonderna som lockar mest. Av fondförmögenheten var 59 procent placerade i aktiefonder. Men nettoutflödet var stort från aktiefonderna – 8,2 miljarder kr.

– Februari kännetecknades av stora svängningar på aktiemarknaderna, vilket också återspeglades i fondsparandet under månaden. De aktiva fondspararna valde att sälja aktiefonder och placerade i stället i fonder med lägre risk, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 7,6 miljarder kr. Aktiefonder har, trots utflödet under den senaste månaden, haft nettoinsättningar på 3,7 miljarder. I februari noterade fonder totalt sett ett nettoutflöde på 1,2 miljarder kr. Penningmarknadsfonder, eller korta räntefonder, samt obligationsfonder uppvisade däremot nettoinsättningar på 2,6 respektive 1,1 miljarder.

Även hedgefonder och blandfonder hade nettoinflöden på 2,7 respektive 0,6 miljarder. Sammantaget innebär detta ett nettoutflöde från fonder på 1,2 miljarder kr i februari.

I februari var utvecklingen på många av världens aktiemarknader skakig och värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, sjönk under månaden med knappt 1 procent.

Hittills i år har aktiefonder haft ett nettoinflöde på totalt 3,7 miljarder kr och globalfonder uppvisar nettoinsättningar på 6,4 miljarder. Noterbart är också att närmare 6 miljarder kr nysparats i indexfonder.

Obligationsfonder noterade i februari ett totalt nettoinflöde på 1,1 miljarder kr. Detta trots att nettouttag på 0,4 miljarder gjordes från företagsobligationsfonder.

Privata Affärer