Rusning till Sverigefonder Foto: istockphoto

Rusning till Sverigefonder

Publicerad 2017-10-10 08:20:00

Fonder Svenskarna satte in närmare 5 miljarder netto i fonder under september. Den största delen hamnade i aktiefonder där i synnerhet Sverigefonder lockade. Det framgår av månadsstatistik från Fondbolagens förening.

I aktiefonder gjorde spararna nettoinsättningar på 4,9 miljarder kronor, efter tre sommarmånader på minus för den sparformen.

– En urstark septemberbörs fick de aktiva fondspararna att köpa aktiefonder igen efter tre raka säljmånader. Mest lockade Sverige- och globalfonder, medan skiftet från Nordamerika till förmån för Europa fortsatte, säger Johanna Kull, sparekonom på Fondbolagens förening.

Blandfonder och korta räntefonder minskade nu med 0,2 respektive 1,2 miljarder kronor. Den samlade fondförmögenheten i Sverige steg till rekordnivån 3 874 miljarder kr där 58 procent ligger i aktiefonder.

– De stora inflödena i aktiefonder tillsammans med börshöstens flygande start, gör att den samlade fondförmögenheten i Sverige nu slår nytt rekord, säger Johanna Kull.

Tabell 1: Nettosparande per kategori september

Tabell 2: Nettosparande i aktiefonder per kategori september

Privata Affärer