Så placerade fondspararna i oktober Foto: istockphoto

Så placerade fondspararna i oktober

Publicerad 2017-11-10 06:51:00

Fonder Inflödet till fonder var stort under oktober månad och den samlade svenska fondförmögenheten slog rekord. Det var framförallt Sverige- och Globalfonder som lockade.

I oktober gjordes nettoinsättningar i fonder på totalt 6,9 miljarder kr visar statistik från Fondbolagens förening. Störst var inflödet till aktiefonder (10,2 miljarder) medan blandfonder och penningmarknadsfonder (korta räntefonder) såg nettoutflöden på 3,8 respektive 5,4 miljarder.

– Förutom det stora inflödet i Sverige- och globalfonder är Asienfonderna månadens bubblare. Nysparandet hit är det högsta på över två år. Utmärkande är också de stora inflödena i rena Kina- och Japanfonder. Alla dessa fonder tillhör också månadens fondvinnare med uppgångar på drygt 7 procent, säger Johanna Kull, sparekonom på Fondbolagens förening.

Mest lockade alltså Sverige- och Globalfonder. Störst uttag skedde från Nordamerikafonder, vilka nettosåldes för sjunde månaden i rad.

– Efter flera år med stora inflöden ser 2017 ut att bli ett år då spararna skalar ned på sina rena USA-fonder. Hittills i år har de minskat sitt innehav med en tiondel jämfört vad de hade i fonderna vid årsskiftet. USA-fonderna har dock utvecklats starkt i flera år och att då balansera om portföljen något är helt enligt skolboken, säger Johanna Kull.

Magnus Gustavsson