Rekyl i Vietnam Foto: istockphoto

Rekyl i Vietnam

Publicerad 2018-05-08 13:00:00

Fonder Nu backar Vietnam för första gången efter en lång period av uppgångar. Landet var en av 2017 års vinnarmarknader, men under de senaste 30 dagarna tappade till exempel Tundra Vietnam 4,9 procent, främst beroende på vinsthemtagningar, enligt fondens förvaltare.

Tundra Vietnam har varit en mycket framgångsrik fond under en längre period. Räknat på de senaste sex månaderna är fonden upp 31,99 procent enligt fondutvärderaren Morningstar. Men i april skedde en drastisk förändring.

”Inför långhelgen vid månadsskiftet april/maj såg vi stora försäljningar drivet av överbelånade kunder som tvingats sälja för att täcka lånen i takt med att värdet på aktierna backade”, skriver förvaltaren Mathias Martinsson i en månadskommentar på Tundra Vietnams hemsida.

Höjda tullar

Handelskriget mellan USA och Kina har också bidragit till osäkerheten på den vietnamesiska marknaden eftersom många av de produkter som Vietnam exporterar omfattas av USA:s höjda tullar.

Aktiebelåningen i Vietnam nådde toppnivåer under april vilket sedan drev på nedgången när mäklarfirmorna minskade kundernas exponeringar för att minska riskerna, enligt Mathias Martinsson.

Trots att oljepriserna stigit kraftigt var energisektorn en av de sämre på börsen i Vietnam under månaden. Skälet är att Vietnam under månaden stoppade ett större projekt i Sydkinesiska havet efter påtryckningar från Kina.

Väntad rekyl

Att det skulle bli en rekyl i Vietnam var något som Mathias Martinsson och andra förvaltare förväntade sig. När Privata Affärer i februari intervjuade FIM Fonders tillväxtmarknadsanalytiker Olli Heikkinen varnade han för en nära förestående rekyl eftersom marknaden då handlades över sitt historiska genomsnitt sett till värdering.

– Med tanke på de höga värderingarna i kombination med det kraftiga rallyt som varit finns risker för en korrektion. En riskfaktor är kredittillväxten som är tre gånger så hög som BNP-tillväxten. Även det faktum att landet i hög grad är beroende av utländska direktinvesteringar är ett orosmoment då dessa är exponerade mot externa risker, sa Olli Heikkinen till Privata Affärer.

Under 2017 var den vietnamesiska aktiemarknaden hetast av alla och Vietnam Ho Chi Minh index steg hela 52 procent. Uppgången fortsatte dessutom ett par månader in i det nya året.

Christer Fälldin