Pensionsmyndigheten kastar ut Allra - ska lämna in polisanmälan Foto: Lars Pehrson /TT-SvD

Pensionsmyndigheten kastar ut Allra - ska lämna in polisanmälan

Publicerad 2017-03-16 18:46:00

PPM (uppdaterad) Vid en hastigt tillkallad presskonferens sent på torsdagseftermiddagen meddelade Pensionsmyndigheten att man avregistrerar Allras fonder från premiepensionssystemet. Dessutom ska Pensionsmyndigheten lämna in en polisanmälan.

Det var för en dryg månad sedan som Allras fonder köpstoppades i premiepensionssystemet. Orsaken var att Pensionsmyndigheten misstänkte att bolaget inte följde det samarbetsavtal som tecknats. Bland annat hade myndigheten fått in flera klagomål mot bolaget gällande aggressiv marknadsföring.

Upplägget har berikat ägarna - inte spararna

Pensionsmyndigheten har sedan köpstoppet genomfört en omfattande utredning. Enligt denna ska Allra ägnat sig åt stora interna transaktioner utan att bolaget kunna motivera på vilket sätt dessa transaktioner varit till gagn för spararna.

 – De fonder som verkar på fondtorget har åtagit sig att i alla lägen verka för pensionsspararnas bästa. I Allras fall förekommer det upplägg som vi inte kan tolka på annat sätt än att avsikten är att använda fonderna för att berika ägarna istället för pensionsspararna. Till det kommer betydande intressekonflikter och aggressiv marknadsföring som står i strid med vårt samarbetsavtal. I ett sådant läge måste vi agera för att skydda pensionsspararna, säger Pensionsmyndighetens generaldirektör Katrin Westling Palm. 

Utredningen har varit omfattande, enligt Pensionsmyndighetens chefsjurist Mikael Westberg:

 –  Vi har haft anledning att ställa frågor till Allra samtidigt som vi självklart hämtat in uppgifter från annat håll. Den sammantagna bedömningen visar att det finns företeelser och beteenden som inte är tillåtna enligt vårt samarbetsavtal. Därför avregistrerar vi fonderna och säger upp avtalet.

Dessutom ska myndigheten lämna in en polisanmälan. Det är dock oklart vem eller vilka som kommer att anmälas.

Ytterligare fonder plockas bort

Men det är inte bara Allras fonder som berörs. Parallellt med utredningen av Allra har Pensionsmyndigheten även utrett fondbolaget Life Funds med för närvarande två mindre fonder på fondtorget.

Dessa ska nu också avregistreras då de personer som styrt Allras fondverksamhet ytterst kontrollerar Life Funds, menar Pensionsmyndigheten.

Ordnad inlösen

För de över 100 000 sparare som berörs och som tillsammans har runt 16 miljarder insatta i de aktuella fonderna innebär dagens beslut att Pensionsmyndigheten kommer att begära försäljning av samtliga andelar i Allra och Life Funds fonder. Pengarna ska sedan placeras i AP7 Såfa eller någon annan fond som spararna väljer.

– Avvecklingen ska ske skyndsamt men ordnat, enligt Mikael Westberg.

Allra tänker överklaga

På Allra är man inte oväntat kritisk mot Pensionsmyndighetens beslut. I ett pressmeddelande anser Allra att Pensionsmyndighetens beslut om att avregistrera Allras fonder ligger utanför myndighetens behörighet och är fel i sak.

Allra tänker överklaga beslutet och dessutom göra en anmälan till Konkurrensverket om missbruk av dominerande ställning. I samband med överklagan och anmälan kommer bolaget begära att myndighetens beslut stoppas tills vidare.

– Det är med  förvåning som jag tagit emot detta beslut. Det råder stor tveksamhet om detta beslut är fattat på korrekt rättslig grund. Utifrån att ha lyssnat till myndighetens motivering av beslutet kan jag inte komma ifrån känslan att Pensionsmyndigheten i första hand agerat utifrån medieuppgifter snarare än fakta. De har dessutom lagt till grund omständigheter som vi inte ens fått möjlighet att bemöta före beslutet, säger Gunnar Axén, styrelseordförande i Allra.

Magnus Gustavsson