Nya rekord för fondsparandet Foto: istockphoto

Nya rekord för fondsparandet

Publicerad 2018-01-18 13:00:00

Fonder Nysparandet i fonder under 2017 ledde till att den totala fondförmögenheten vid ugången av året stigit till rekordhöga 4 018 mlljarder kr.

Den största delen av årets nysparande gick till aktiefonder, med nettoinsättningar på drygt 47 miljarder kr.

Även obligationsfonder och blandfonder uppvisade nettoinflöden, medan penningmarknadsfonder noterade nettouttag. Det framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige ifjol.

– 2017 blev ännu ett mycket starkt fondår. Den totala fondförmögenheten ökade med drygt 450 miljarder kr och översteg vid årsskiftet för första gången hittills 4 000 miljarder. Förmögenhetsökningen utgjordes till en fjärdedel av nysparande och till tre fjärdedelar av värdeökning, säger Johanna Kull, sparekonom på Fondbolagens förening.

Det sammantagna nysparandet i fonder uppgick under 2017 till 112 miljarder kr, vilket motsvarar det tredje högsta nettoinflödet under ett enskilt år sedan statistiken började sammanställas 1994. 

I genomsnitt steg aktiefonder med drygt 14 procent i under 2017, mätt i svenska kronor. Sverigefonder uppvisade en genomsnittlig värdeökning på 10 procent och globalfonder steg med i genomsnitt 12 procent. Asienfonder, främst med Kina och Indien i portföljerna, hade bäst avkastning, men bra utvecklades även branschfonder med teknikinriktning. 

Även Europafonder och Sverigefonder visade nettoinsättningar under året, medan det under året gjordes nettouttag från USA-fonder och Rysslandsfonder.

Det var dessutom ett fortsatt stort intresse för indexfonder. Det visas bland annat av att av det totala nettoinflödet i aktiefonder gick närmare 80 procent, 37,4 miljarder kr, till indexfonder som vid utgången av året utgjorde närmare 16 procent av den samlade aktiefondförmögenheten.

Stora nettoinflöden hade även blandfonder och obligationsfonder, medan penningmarknads- och räntefonder tappade 3,2 miljarder kr.

Christer Fälldin