Ny fond ska tjäna pengar på fallande företagsobligationer Foto: Istockphoto

Excalibur spår att företagsobligationernas glansdagar är över.

Ny fond ska tjäna pengar på fallande företagsobligationer

Publicerad 2015-10-02 10:37:00

Fonder Tjäna pengar när företagsobligationer börjar gå dåligt. Det ska bli möjligt med Excaliburs nya fond – kredithedgefonden Trude.

Företagsobligationer har haft en strålande tid i takt med att räntorna har sjunkit till extremt låga nivåer. Men nu har vi kommit till en punkt då det blir svårare.

– När priset på pengar börjar stiga blir företagsobligationer mindre attraktiva. Många slutar då att spara och obligationer säljs ut ur fonderna. Men hittills har det inte funnits något sätt att skydda sig för kapitalförluster, konstaterar Thomas Pohjanen på Excalibur Asset Management.

Den första oktober startade därför Trude, en kredithedgefond som ska tjäna pengar när företagsobligationsfonder börjar gå dåligt.

Trude ska äga bra och billiga kreditobligationer och samtidigt gå kort i dåliga och dyra obligationer eller kreditindex. Fonden riktar in sig på europeiska och amerikanska krediter i olika risknivå, både investment grade och highyield.

– Liknande fonder har satts upp i USA i år men det här blir den första av sitt slag i Sverige, konstaterar Thomas Pohjanen.

När tror du att tiden är över för vanliga företagsobligationsfonder?

– Stimulanserna minskar så vi har det framför oss inom de kommande månaderna, med start i de anglosaxiska länderna.

Trudes grundare och förvaltare Marek Ozana och Anders Nordborg står för startkapitalet på 500 miljoner kr tillsammans med Excaliburs ägare och Rune Anderssons Mellby Gård. Men planen är att fonden även ska bli ett småspararalternativ hos Nordnet och Avanza.

Trude den andra fonden på 14 år från Excalibur Asset Management. Privata Affärer utsåg räntehedgefonden Excalibur till Årets Hedgefond både 2010 och 2012.

– Riskmässigt kommer Trude att ligga högre än Excalibur. Det innebär också att fonden har en högre förväntad avkastning, säger Thomas Pohjanen.

Sofia Ullerstam