Indexfonderna har nu cirka åtta procent av kapitalet som finns i aktiefonder totalt. Då är inte börshandlade indexfonder, så kallade ETF:er, medräknade. För fyra år sedan var siffran knappt fem procent.