Fonderna som fått sänkt betyg Foto: istockphoto

Fonderna som fått sänkt betyg

Publicerad 2018-05-11 11:00:00

Fondbetyg Sex fonder fick sänkta fondbetyg i månadens mätning hos fondutvärderaren Morningstar. Men hela 14 fonder har i stället fått högre fondbetyg.

Tre av fonderna har höjt sina betyg från 4 till högsta betyget 5 under månaden. Det är Enter Select Pro, Prior Nilsson Sverige Aktiv och Öhman Hjärt-Lungfond.

– En av Privata Affärers favoritfonder, Prior Nilsson Sverige Aktiv, har återigen fått en femma i totalbetyg. Fonden har en koncentrerad portfölj, håller inte på och viktar upp och ned utan tar ställning ordentligt. Enligt den senaste månadsrapporten ligger de tungt i Volvo, Ericsson och SEB, säger Sofia Ullerstam, Privata Affärers fondredaktör.

Av de fonder som fått sänkta fondbetyg finns bland andra Didner & Gerges båda fonder Didner & Gerge Småbolag och Didner & Gerge Aktiefond, som sänkt betygen från 4 till 3 respektive från 5 till 4.

– Man kan konstatera att Didner och Gerges Sverigeförvaltning har fått sämre betyg sedan grundarna klev av förvaltarrollen. Det kan vara en slump. Aktiv förvaltning kan inte alltid vara på topp, de nya förvaltarna är erfarna och har samma investeringsfilosofi som den äldre generationen, säger Sofia Ullerstam.

Årets Fondbolag Spiltan fick i förra månadens mätning se två av sina fonder med sänkt rating efter det första kvartalet. En viss revansch tog fondbolaget nu med ett höjt fondbetyg, Spiltan Aktiefond Småland, som höjde från 3 till 4.

Morningstar Rating baseras på den riskjusterade avkastningen. Fonderna delas in i kategorier där varje fonds avkastning och risk jämförs med andra fonders. Betygen tar också hänsyn till fondens samtliga avgifter.

De 10 procent som är bäst i sin kategori får betyget fem stjärnor och de 10 procent som är sämst får betyget en stjärna. För att betyg ska kunna utdelas måste fonden varit verksam i tre år.

Ratingskalan är femgradig och löper från ett till fem respektive fem till ett.

Beräkningarna görs en gång per månad och de nya fondbetygen blir offentliga en vecka efter varje månadsskifte. 

I tabellerna nedan presenteras månadens bästa respektive sämsta fonder med avseende på förändringen av det fondbetyg de fått hos Morningstar. Ändringarna i fondbetygen gäller per den 30 april och avser fondernas totala betyg.

Fond Ny rating Tidigare rating
Enter Select Pro 5 4
PriorNilsson Sverige Aktiv 5 4
Öhman Hjärt-Lungfond 5 4
Alfred Berg Sverige Plus 4 3
SEB Sverigefond Småbolag Inst 4 3
SEB Swedish Value Fund 4 3
Spiltan Aktiefond Småland 4 3
Öhman Sverige 4 3
Swedbank Robur Aktiefond Pension 4 3
Handelsbanken Sverige Ind Criteri 3 2
Nordea Indexfond Sverige icke-utd 3 2
SEB Hållbarhetsfond Sv. Ind. Utd. 3 2
SEB Sustainability Fund Sweden 3 2
Swedbank Humanfond 2 1
     
Fond Ny rating Tidigare rating
Catella Småbolag 2 3
Swedbank Robur Access Sverige 2 3
Nordea Småbolagsfond Sverige 3 4
AMF Aktiefond Sverige 3 4
Didner & Gerge Småbolag 3 4
Didner & Gerge Aktiefond 4 5

Christer Fälldin