Här är de godkända hedgefonderna

Här är de godkända hedgefonderna

Här är de godkända hedgefonderna

Publicerad 2010-05-31 13:49:26

Fonder Bara 20 av 55 granskade hedgefonder får godkänt av den finansiella rådgivaren Söderberg & Partners. Elva fonder underkänns helt.

Söderberg & Partners har detaljgranskat de 55 hedgefonder som ingår i Nordnets sortiment. En mängd punkter har granskats, bland annat ägarstruktur samt förvaltarnas och styrelsens förflutna.

Dessutom har Söderberg & Partners undersökt om innehaven matchar placeringsinriktningen och om fonden är beroende av en enskild investerare. Även faktorer som att fondbolaget tidigare stängt många fonder har tagits med i beräkningarna.

– Marknaden för hedgefonder är inte lika genomlyst som den vanliga fondmarknaden. Vi granskade de här hedgefonderna så att vi kan vara säkra på att vi inte rekommenderar någon fond som inte håller måttet. Det skulle vara katastrofalt för oss och våra kunder, säger Fredrik Edin, fondanalytiker på Söderberg & Partners.

Bara 20 av 55 fick godkänt utan anmärkning medan 24 fick godkänt men med anmärkning. Fredrik Edin menar dock att en anmärkning inte nödvändigtvis betyder att man ska undvika fonden. Den skarpaste skiljelinjen går istället vid de fonder som fått underkänt.

– Att en fond fått godkänt med anmärkning beror ibland på små detaljer som man bör tänka på innan man investerar. Men även allvarligare anmärkningar finns, såsom fonder som uppgett att de är absolutavkastande men att de inte lyckats uppfylla detta löfte. Även andra fall där placeringsinriktningen inte följts har funnits, säger Fredrik Edin.

Anledningarna till varför elva fonder fick underkänt varierade. I några fall berodde det på att fondens innehav var felvärderade. I andra fall handlade det om att fondförvaltaren hade blivit varnad av Finansinspektionen. Men att få underkänt behöver inte nödvändigtvis betyda att det finns några oegentligheter i fonden.

– En fond fick till exempel underkänt för att fondförmögenheten var mycket låg, under en miljon kr. Om vi skulle rekommendera fonden skulle en stor mängd kapital flöda in. Detta skulle kunna ställa till problem för fonden, därför får den inte godkänt, säger Fredrik Edin på Söderberg & Partners.

MAGNUS GUSTAVSSON, PRIVATA AFFÄRER

I listan nedan kan du se vilka av de 55 hedgefonderna i Nordnets sortiment som fått godkänt eller godkänt med anmärkning i Söderberg & Partners stora granskning. Söderberg & Partners vill dock inte specificera vilka 11 fonder som fått betyget icke-godkänd.

Hedgefonder som spekulerar i både upp och nedgångar på aktiemarknaden
Godkända utan anmärkning Godkända med anmärkning
Adrigo Hedge Aktie-Ansvar Graal
Evli Hedgefond Atlant Stability
Lannebo Alpha Cicero Focus
Nordea European Equity Hedge Fund  
Nordea Nordic Equity Hedge Fund  
Tangent  
Zenit  
   
Covered Call  
Godkända utan anmärkning Godkända med anmärkning
  Systematiska Covered Call
  Traction Covered Call
   
Global makroinriktning  
Godkända utan anmärkning Godkända med anmärkning
Evli Makrohedgefond Traction Macro Hedge
   
Hedgefond-i-fond  
Godkända utan anmärkning Godkända med anmärkning
Brummer Multi-Strategy Aktie-Ansvar Graal Offensiv
Brummer Multi-Strategy 2xL Dnb NOR Prisma
Nordea All Hedge Guide Hedgefond
  Guide Hedgefond 2
  Salus Alpha Equity Hedged
  Salus Alpha Event Driven
  Salus Alpha Managed Futures
   
   
Kapitalskyddade strukturprodukter  
Godkända utan anmärkning Godkända med anmärkning
HQ Protego Aktie-Ansvar Peritus
  Atlant Protect
  Brevik Robust
   
Marknadsneutral (oberoende av aktie- och ränteutvecklingen)
Godkända utan anmärkning Godkända med anmärkning
Lynx Atlant Sharp
Nektar JPM Highbridge Statistical Market Neutral
SEB Currency Alpha SEK Lux Ack Nordic Power Fund SEK
Stella Nova Salus Alpha Real Estate
Tanglin Systematiska Risk-Reward
   
Multistrategifonder    
Godkända utan anmärkning Godkända med anmärkning
Catella Europa Hedge Catella Hedgefond
SEB Asset Selection SEK   Lux Ack Swedbank Robur Aktiehedge
Skandia Global Hedge Ålandsbanken Hedge Defined Risk 18 SEK