Handelsbankens nya avgiftsfria fonder

Handelsbankens nya avgiftsfria fonder

Publicerad 2012-09-06 08:14:00

Fonder Nu lanserar också Handelsbanken avgiftsfria fonder i premiepensionssystemet. De nya fonderna anpassar risknivån efter spararens ålder.

Det är flera gamla generationsfonder som ryker när Handelsbanken lanserar nya avgiftsfria pensionsfonder inom premiepensionssystemet.

– De nya fonderna har ingen förvaltningsavgift. De är registrerade i Luxemburg vilket gör att det blir en viss avgift i lokal skatt. Det handlar om 0,01 procent så det är inte om mycket pengar. Men helt gratis är de alltså inte, även om vi inte tar ut någon förvaltningsavgift, säger Katja Bergqvist, VD för Handelsbanken Fonder .

De nya fonderna heter Pension 40, Pension 50, Pension 60, Pension 70 och Pension 80. Till skillnad från till exempel Avanza Zero som är en ren indexfond utan avgift anpassas risknivån i Handelsbankens nya pensionfonder efter den generation som är född under ett visst årtionde.

Aktieandelen är till en början 100 procent fördelat på 50 procent globalfonder och 50 procent nordiska aktiefonder.

När den första i varje generation fyller 56 år minskas andelen aktier med 3,75 procent per år och ersätts av svenska räntebärande papper. På så sätt minskas risknivån ju närmare pension man kommer.

– De underliggande tillgångarna är ett urval av Handelsbankens indexfonder och ETF:er så det rör sig om så kallade fond-i-fonder. De underliggande fonderna tar inte ut några förvaltningsavgifter för pensionsfondernas innehav, säger Katja Bergqvist.

Handelsbanken har ännu inte bestämt om de nya fonderna ska bli tillgängliga även utanför premiepensionssystemet. Klart är dock att avgiftsfriheten endast kommer att gälla inom premiepensionssystemet.

– Det statliga premiepensionssystemet är ett obligatoriskt sparande och vi tycker att man ska kunna sköta sin vardagsekonomi avgiftsfritt i största möjliga utsträckning. De nya avgiftsfria pensionsfonderna blir också billigare än det statliga icke-vals alternativet, säger Katja Bergqvist.

Not: De gamla generationsfonder som skrotas i premiepensionssystemet heter Generationsfond 40-tal, Generationsfond 50-tal. Generationsfond 60-tal, Generationsfond 70-tal och Generationsfond 80-tal. Sparare kommer automatiskt att flyttas över till de nya pensionsfonderna under september. De gamla fonderna kommer tillsvidare att finnas kvar utanför premiepensionssystemet.

Magnus Gustavsson

Handelsbanken , Pensionsfonder , Avgiftsfria