Han förvaltar fonden som ökat 17 procent på sex veckor

Han förvaltar fonden som ökat 17 procent på sex veckor

Publicerad 2016-02-12 15:30:00

Fonder Här är förvaltaren som lyckats med det som i rådande marknadsläge inte många klarat. Av förvaltaren Hans-Olov Bornemanns fyra fonder har den bästa avkastat 17,0 procent sedan årsskiftet. De tre övriga ligger mellan 8,8 och 4,3 procent.

Hans-Olov Bornemann är förvaltare hos SEB Investment Management och ansvarar för fyra fonder: SEB Asset Selection Opportunistic, SEB Asset Selection, SEB Asset Selection Defensive och SEB Diversified.

Enligt den modell som Borneman och medarbetarna i SEB:s Global Quant Team utvecklat har börsen indikerat att den är på väg nedåt sedan september och oktober ifjol.

– Börsen gick nedåt i början av året och våra prognoser har infriats. Vi har legat korta på börserna i världen och det har vi tjänat pengar på. Vi har tjänat ännu mer pengar på obligationerna där vi har legat långa, säger han.

Ifjol gick det bra till mitten av april, vilket var en fortsättning på den positiva trenden från 2014. Då under första kvartalet var Bornemanns fonder långa i aktier och långa i obligationer, men i mitten av april reverserade både aktie- och obligationsmarknaderna, samtidigt som det blev problem även på valutamarknaderna.

– Det ledde till ett minus på helåret. Den positionering vi har i dag påminner mycket om positioneringen vi hade 2008. Modellen tittar tre månader framåt, så vi vet inte hur helåret blir, men just nu fortsätter den negativa trenden för aktier, medan trenden för obligationer är positiv.

Det finns en utbredd oro på marknaderna, menar Hans-Olov Bornemann. Om politikerna lanserar nya tillväxtpaket, eller om centralbankerna hittar nya sätt att stimulera tillväxten på, skulle aktiemarknaderna kunna komma tillbaka.

– Men när man betraktar oron förstår man att det kanske inte räcker. Nu är räntenivån väldigt låg, men trots många stimulanser sedan 2008, har det ändå inte räckt, så marknaderna börjar ifrågasätta den expansiva penningpolitiken.

SEB Asset Selection Opportunistic har funnits sedan oktober 2009 och har 20 procents volatilitet, medan SEB Asset Selection som startade i oktober 2006 har medelrisk, 10 procents volatilitet. SEB Asset Selection Defensiv har lägre risk, 5 procents volatilitet.

Den senaste fonden, SEB Diversified, startades i september ifjol och har en annan inriktning än de tre övriga.

– Medan SEB Asset Selection är optimerad för att vara ett bra komplement i en kundportfölj så är SEB Diversified optimerad för att vara en bra stand alone-fond för en investerare med riktigt lång placeringshorisont, genom att allt är inbakat i samma produkt, säger Hans-Olov Bornemann.

SEB Diversified siktar på att ha en god långsiktig avkastning och att ha en jämnare kursutveckling över tiden än en aktiefond som historiskt haft motsvarande risknivå, 15 procents volatilitet.

– Det innebär att fonden inte slaviskt ska följa börsens upp- och nedgångar.

SEB Asset Selection siktar på att öka avkastningen för en kundportfölj, att minska kundportföljens fluktuationer, samt även minska risken för ihållande nedgångar, så kallade ”drawdowns” i kundportföljen. Förutsättningen för att uppnå detta resultat är enligt Hans-Olov Bornemann att teamet lyckas tjäna den extraavkastning som de siktar på och att kunden äger fonden på längre sikt. Fondens korrelation med aktiemarknaden är över tiden låg.

– Det finns inte så många sådana produkter. Våra fonder siktar på att ge avkastning oavsett om börsen går upp eller ned. Om vår matematiska modell tror att börsen ska gå ned så ligger vi korta i de marknaderna. Vi tjänar pengar när trenderna blir längre, oavsett om trenden är upp eller ner.  Däremot fungerar strategin inte när ”börsen står och stampar” eller när marknaderna uppvisar frekventa trendskiften.

Fyra fonder, avkastning sedan 1 januari -16:                  %

SEB Asset Selection Opportunistic C H-SEK               17,0

SEB Asset Selection C H-SEK                                       8,8

SEB Diversified C (H-SEK)                       6,5

SEB Asset Selection Defensive C H-SEK                      4,3

Christer Fälldin