Fyra fondförvaltare om fondåret som gått Foto: Fondbolagens förening.

Niklas Edman, Maria Wärn, Pär Nürnberg och Maria Qundos i paneldiskussion hos Fondbolagens förening.

Fyra fondförvaltare om fondåret som gått

Publicerad 2018-01-18 13:00:00

Fonder 2017 var ett rekordår för fondsparandet, den samlade fondförmögenheten steg till 4 018 miljarder kr. Fyra förvaltare ger sin syn på fondåret som gått – och bjuder på sina bästa spartips.

Pär Nürnberg, vd Xact fonder anser att det mest utmärkande för fondåret 2017 är de stora nettoflödena till indexfonder på den svenska fondmarknaden.

Maria Wärn, förvaltare av Länsförsäkringar Småbolag Sverige, listar för sin del tre företeelser som väsentliga.

– Den första är den fortsatt höga IPO-aktiviteten i marknaden, med något vikande intresse från investerare mot slutet av året, säger hon.

Den andra är oron för bostadsprisutvecklingen, vilket påverkade även konsumentrelaterade aktier. Sist noterar hon att året bjöd på tydliga tecken på att skiftet mot e-handel har tagit fart på riktigt.

Niklas Edman, förvaltare Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select karaktäriserar 2017 som ett ”extremt” år.

– Det var ännu ett år med växande riskaptit. Dessutom var det ett år med en rad intressanta ”nya” företag som vänder sig till kreditmarknaden, där vi som investerare också kan komma åt företag som inte är börsnoterade, säger han.

Som exempel nämner Niklas Edman Akademibokhandeln och Klarna – två företag som alla konsumenter har en relation till, men som är lite knepigare att investera i. Annars var Intrum Justitias emission på 3 miljarder euro ”en märkeshändelse” för den nordiska kreditmarknaden.

– En ännu mer uppmuntrande märkeshändelse är att intresset för gröna obligationer växer så det knakar. Globalt sett växte antalet gröna obligationer med över 60 procent till motsvarande nästan 160 miljarder dollar, bara under 2017, säger Niklas Edman.

Maria Qundos, förvaltare Nordea Stratega 10 och 30 den goda avkastningen till fondandelsägare som det viktigaste.

– Synkroniserad global tillväxt och stigande bolagsvinster gav stöd till världens börser vilket såklart gynnade aktieplaceringar, säger hon.

Vilka är era bästa spartips för det nya året?

Pär Nürnberg ger rådet att förenkla sparandet.

– Enkla och kostnadseffektiva fondsparlösningar med bra beslutsstöd lanseras på bred front. Testa och utmana ditt nuvarande sparande!

Maria Wärn råder spararna att se över att risknivån i portföljen matchar sparhorisonten. – Med lite längre sparhorisont skulle jag inte vara utan svenska aktier i portföljen, i synnerhet svenska småbolag som över tid visat på mycket stark vinsttillväxt.

Niklas Edman tycker att spararna ska uppträda som vanligt.

– Försök inte tajma marknaden, försök inte vara smart och gör ingenting dumt. Investera långsiktigt i företag som agerar långsiktigt.

Maria Qundos råd är att se över den totala portföljens risknivå.

– Hur mycket aktier, räntor och alternativa placeringar är optimalt med tanke på horisont och den önskade risknivån, resonerar hon.

Christer Fälldin