Fondspararna minskade risken Foto: istockphoto

Fondspararna minskade risken

Publicerad 2017-08-10 07:46:00

Fonder Trots semestertider så var svenska fondsparare aktiva under juli. Över 7 miljarder sattes in netto fonder. Men det var framförallt ränte- och blandfonder som lockade samtidigt som aktiefonder såldes av.

Enligt statistik från Fondbolagens förening gjordes nettoinsättningar i fonder på totalt 7,2 miljarder kr. Penningmarknadsfonder (korta räntefonder) uppvisade ett nettoinflöde på 4,2 miljarder och obligationsfonder (långa räntefonder) hade nettoinsättningar på 2,8 miljarder.

Även blandfonder noterade nettoinsättningar på 1,4 miljarder kr. Däremot uppvisade aktiefonder nettouttag i juli på 2 miljarder kr, konstaterar Fondbolagens förening i ett pressmeddelande.

– Fondsparandet fortsatte att ligga på en hög nivå även i juli månad. Spararna valde att dra ned på risken och valde framförallt räntefonder, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.

När det gäller aktiefonder var nettouttagen störst från Sverigefonder och branschfonder, medan Europafonder och Asienfonder noterade nettoinsättningar.

Magnus Gustavsson