Fonderna som placerar i livsmedelssektorn

Fonderna som placerar i livsmedelssektorn

Publicerad 2011-01-20 12:39:04

Fonder Det finns en handfull fonder som är specialiserade på placeringar inom jordbrukprodukter och livsmedelstillverkning. Här är några exempel.

DWS Invest Global Agribusiness

Fonden investerar i bolag verksamma inom jordbruk och handel med jordbruksvaror. 25 procent av tillgångarna ligger utanför Nordamerika och Västeuropa.

Amundi Funds Global Agriculture

Investerar bland annat i bolag som på ett eller annat sätt är relaterade till livsmedels- och jordbrukssektorerna. 38,2 procent av innehaven finns i Nordamerika följt av Asien exkl. Japan (27,7 procent).

Trigon Emerging Agri-Sector Fund

Placerar huvudsakligen i livsmedels- och jordbruksrelaterade bolag i tillväxtländer. Största innehaven finns i Kina, USA, Turkiet, Ryssland och Indien.

Pichet Agriculture

Fonden investerar i bolag verksamma inom jordbruk och förädling av jordbruksprodukter. Har stora innehav i både Nordamerika, Västeuropa och Asien exkl. Japan.

Källa: Morningstar

PRIVATA AFFÄRER