Aktiefonder minskade i april Foto: istockphoto

Aktiefonder minskade i april

Publicerad 2018-05-11 08:31:00

Fonder I april noterade fonder ett totalt nysparande på 4,2 miljarder kr. I första hand gjordes nettoinsättningar i blandfonder och obligationsfonder, medan aktiefonder och penningmarknadsfonder uppvisade nettouttag.

Det framgår av månadsrapporten från Fondbolagens förening.

"Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 158 miljarder kronor och uppgick vid utgången av april till rekordhöga 4.196 miljarder", heter det.

Blandfonder uppvisade ett nettoinflöde på 2,8 miljarder och obligationsfonder (långa räntefonder) hade nettoinsättningar på 1,2 miljarder. Även hedgefonder noterade ett nettoinflöde på 1 miljard kronor. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från aktiefonder och penningmarknadsfonder (korta räntefonder) på vardera 0,4 miljarder kronor.

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 12,4 miljarder kronor. Störst nettoinsättningar uppvisar blandfonder, med ett nysparande på 6,8 miljarder.

"Fondspararna fortsatte under april att prioritera lägre risk genom att placera i framför allt blandfonder och obligationsfonder. Aktiefonder uppvisade för tredje månaden i rad ett nettoutflöde. Trots det så nådde den svenska fondförmögenheten ytterligare en rekordnotering på 4 196 miljarder kronor", säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

I april var utvecklingen på många av världens aktiemarknader positiv och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med drygt 4 procent. Aktiefonder noterade, trots detta, ett nettoutflöde på 0,4 miljarder kronor i april. Störst var nettouttagen från Sverigefonder och Europafonder, medan globalfonder och Nordenfonder noterade nettoinsättningar.

Direkt