Pensionsmyndigheten polisanmäler förvaltningsbolag för olaga intrång Foto: Christine Olsson

Pensionsmyndigheten polisanmäler förvaltningsbolag för olaga intrång

Publicerad 2016-02-09 14:49:00

PPM-fonder Drygt 1 600 personer har drabbats av att deras PPM-innehav förändrats utan deras vetskap. Pensionsmyndigheten har anmält ett rådgivningsföretag till polisen för intrång i premiepensionssystemet.

Det är Lundstedt Fond & Finans AB i Malmö som enligt Pensionsmyndigheten genomfört fondbyten för privatpersoner utan att dessa varit medvetna om det.

– Vi fick tips från privatpersoner och när vi kollade ip-adresser såg vi att det förekom parallella, eller dubbla, inloggningar, säger Max Hellström, pressekreterare på Pensionsmyndigheten.

Den fond dit fondspararnas egna PPM-fonder bytts till heter GFG Fund SICAV – Global Medium Risk Fund med PPM-nummer 137307.

– Vi har nu skickat brev till samtliga som har drabbats, drygt 1 600 personer, säger Max Hellström.

Så här går det till, enligt Max Hellström:

– Du blir uppringd. Du tycker det verkar vara en smart idé att byta fond. Du loggar in med bank-id, fortfarande med säljaren i telefon. Säljaren har ditt personnummer, och har redan ”slagit på” sitt bank-id. När du försöker logga in loggas istället säljaren in. Du försöker då igen, och loggas då in, båda är inloggade samtidigt. Viktigt är att vi vet inte om kunden är ovetande om detta, men några har uppgett att de inte förstått att någon annan bytt fonder åt dem.

Det är med andra ord möjligt att vara inloggade samtidigt via bank-id, därför uppmanar Max Hellström till att aldrig logga in när någon ber om det via telefon.

Pensionsmyndigheten har även tagit kontakt med Konsumentverket och Finansinspektionen i frågan. Båda är tillsynsmyndigheter för företag som erbjuder förvaltnings- och rådgivningstjänster. 

Har ni talat med Lundstedt Fond & Finans om fondbytena?

– Vi har varit i kontakt med Lundstedt även i den här frågan, med svaret blev att de inte alls byter fonder utan att kunden vet om det. Men, det är inte lätt och vd fick vi inte ens tag i, utan vi talade med den ansvarige för kundtjänst.

Lundstedt Fond & Finans ägs och drivs av Johan Lundstedt som 1995 registrerades hos Finansinspektionen som mäklare och förmedlare av försäkringar och fonder.

Till Privata Affärer skriver Johan Lundstedt i ett mejl:

"Vi tar detta på fullaste allvar och våra jurister utreder detta just nu. Mer information kan vi inte ge i nuläget och jag ber dig återkomma."

Konsumentverket fick ifjol in många anmälningar mot Lundstedt Fond & Finans för att företaget gett sken av att aktivt förvalta fonder åt konsumenter samt att tjänsten är gratis. Företaget har på telefon påstått att fonden går bra, när utvecklingen i själva verket gått stadigt nedåt.

Strax före jul fick Lundstedt Fond & Finans motta ett föreläggande från Konsumentombudsmannen, KO, som bland annat i ett förbuds- och informationsföreläggande krävde att företaget tydligt informerar om att det är företaget som ringer och att syftet med samtalet är att förmå konsumenten att byta till den fond bolaget föreslår.

Ett annat av KO:s föreläggande var att företaget inte får ge sken av att fonden har en annan utveckling än vad som är fallet i verkligheten.

Samtliga sex förbuds- och informationspunkter från KO är förknippade med ett vite om 750 000 kr per punkt. Viteshotet mot Lundstedt Fond & Finans är därmed totalt 4,5 miljoner kr.

Christer Fälldin