FI: Oberoende rådgivning gynnar spararna Foto: istockphoto

FI: Oberoende rådgivning gynnar spararna

Publicerad 2016-02-03 10:34:00

Fonder Finansinspektionen (FI) har länge sett problem på sparandemarknaden som beror på de intressekonflikter som skapas när rådgivare och förmedlare får betalt i form av provision.

Finansinspektionen vill ha ett totalt provisionsförbud men branschen befarar att det skulle slå ut många av de mindre aktörerna som inte redan har kontor och anställda säljare.

Finansinspektionen, FI, publicerar i dagarna en rapport med en analys av konsekvenserna av ett provisionsförbud. FI förordar totalstopp för ersättningar vid investeringsrådgivning, portföljförvaltning och förmedling av livförsäkringar. Problemet är, enligt FI, att det skapas intressekonflikter när rådgivare och förmedlare tjänar pengar på provisioner.

Det är ofta ”storleken på ersättningen från producenter” som styr vilka sparprodukter som säljs på bekostnad av de behov som kunderna egentligen har, menar FI, och konstaterar att provisionsbetald rådgivning förvärrar problemen på sparandemarknaden. FI har dessutom svårt att se några exempel på provisioner som inte riskerar att skada konsumentintresset.

Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening, branschorganisationen för Sveriges fondbolag, ser en fara i ett totalstopp.

– Det riskerar slå ut mindre aktörer och gynna dem som redan har ett kundkontor eller distributionsnät. De får otroliga fördelar och det oroar hela branschen, säger han.

Ett svenskt beslut om provisionsförbud kan inte fattas förrän ett EU-direktiv i frågan blir klart, sannolikt senare i år. Därefter är det möjligt att FI ytterligare vill skärpa bestämmelserna för den svenska marknaden.

Christer Fälldin