Stor hedgefond lägger ned Foto: istockphoto

Stor hedgefond lägger ned

Publicerad 2016-02-02 15:48:00

Hedgefonder Hedgefonden Zenit, som var den första hedgefonden i norra Europa, läggs ned.

Det skriver hedgefondförvaltaren Brummer & Partners i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till nedläggningen är att Zenits största andelsägare, fonden Brummer Multi-Strategy (BMS), kommer att lösa in sina andelar i Zenit per den 29 februari i år.

Zenit startades i juli 1996 och den genomsnittliga årsavkastningen sedan start har varit 14,1 procent. Det förvaltade kapitalet i fonden var den 31 december 2015 11,2 miljarder kr.

Efter beskedet om att Zenits största andelsägare löser in sina andelar har styrelsen beslutat att upphöra med den aktiva förvaltningen av fonden. Zenits portfölj har redan "i allt väsentligt avvecklats" och när avvecklingen är klar kommer fonden inte längre att belastas med någon förvaltningsavgift.

Förutom andelarna i Zenit kommer BMS även att lösa in alla sina andelar i hedgefonden Canosa. Förvaltarna har beslutat att investera i den nya hedgefonden Talarium, som är inriktad mot europeiska aktier.

"BMS beslut att lösa in hela sina investeringar i Zenit och Canosa grundar sig på helhetsbedömningar, där vi bland annat kan konstatera svaga marginalbidrag till BMS avkastning under de senaste åren", säger BMS förvaltare Klaus Jäntti i en kommentar.

Direkt