Bister höst för Pakistanfonden Foto: Muhammad Sajjad/AP/TT

Demonstrationer i Peshawar mot amerikanska anklagelser om att Pakistan bär ansvaret för USA:s misslyckande i Afghanistan.

Bister höst för Pakistanfonden

Publicerad 2017-09-14 06:00:00

Fonder Tundras Pakistanfond minskade 11,7 procent bara i augusti jämfört med indexet MSCI Pakistan Net, vilket minskade med 15,1 procent. Senaste månadsbrevet från Tundra Fonder är följaktligen en dyster läsning och inte mycket tyder på att situationen i Pakistan reder ut sig under hösten.

Investerarna har befunnit sig på säljsidan sedan förre premiärministern Nawas Sharif avsattes i somras efter att landets högsta domstol slog fast att korruptionsanklagelserna ”diskvalificerade” honom på livstid från landets högsta ämbete.

Han gav dock inte gett upp utan har kämpat för upprättelse, vilket har hållit den politiska temperaturen uppe i Pakistan.

Det politiska trycket minskade dock något när Nawaz åkte till London i slutet av augusti, men då satte i stället det geopolitiska bruset igång, med två centra på Koreahalvön och i Trumps USA.

”Trump-administrationen har än en gång upprepat den årtionde långa amerikanska retoriken ’Do More’ och beskyllde Pakistan för misslyckandet för allierade styrkor i Afghanistan”, skriver fondförvaltaren Mattias Martinsson i månadsbrevet.

Hög kostnad för USA-konflikten

Pakistans regering reagerade negativt på USA-retoriken och kan komma att ändra på sin utrikespolitik gentemot USA. Det var inte bara människoliv som gick till spillo i Afghanistan, utan de ekonomiska konsekvenserna var omfattade. Kostnaden beräknas till 120 miljarder amerikanska dollar.

Men Nato använder Pakistan som transportväg in i Afghanistan och behöver därför pakistanska styrkor för att kunna skydda gränsen mot Pakistan. Av det skälet tror inte Tundra Fonder att situationen mellan USA och Pakistan förvärras ytterligare.

De direkta ekonomiska problemen är framför allt underskottet i bytesbalansen och den fallande valutareserven, vilket är det som investerarna oroar sig för. I juli steg till exempel underskottet i bytesbalansen till 2,1 miljarder amerikanska dollar, samtidigt som valutareserven hos den pakistanska centralbanken sjönk till 20 miljarder dollar.

Omfattande vinstnedgångar

Resultaten från det pakistanska näringslivet under augusti innebar besvikelser, enligt Mattias Martinsson. Vinstnedgångarna var omfattande och drabbade inte minst bank, cement, kraft och läkemedel.

Pakistans största bank, Habib bank (HBL) var dessutom ute i blåsväder i USA där landets myndigheter försöker bötfälla banken på grund av att penningtvättreglerna inte har följts. Om banken verkligen blir bötfälld försvinner cirka 25 procent av bokfört värde för banken, enligt Mattias Martinsson.

På marknaden saknas kortsiktiga ”triggers” som skulle kunna locka till sig köpare, konstaterar han. Den nye premiärministern behöver visa på ledarskap och åtgärder för att hanterar bytesbalansunderskottet för att åter väcka köpintresset till liv.

Tundra Fonders Pakistanfond minskade med 11,7 procent under augusti jämfört med MSCI Pakistan Net (SEK), vilket minskade med 15,1 procent.

”Vår undervikt i indextunga aktier inom energi, kraft och bank och finans bidrog till överavkastningen. I den negativa vågskålen har våra investeringar utanför index i dagligvaror och basindustri bidragit negativt. Fonden adderade exponering inom basindustri mot slutet av månaden”, skriver Mattias Martinsson i månadskommentaren för augusti.

Tundra Pakistan A har sedan starten hösten 2011 avkastat 179,9 procent, men senaste året har varit tungt. På ett år har fonden minskat 13,5 procent och på tre månader är fonden ned 23,1 procent, med kurser tagna den 11 september.

Christer Fälldin