”Asien har mer att ge” Foto: istockphoto

”Asien har mer att ge”

Publicerad 2018-01-30 07:24:00

Fonder Fjolårets urstarka utveckling för Asienfonder är inte slut ännu. Det menar SEB:s placeringsstrateg Roger Törnkvist som spår fortsatta uppgångar under 2018.

Fjolåret var strålande för de asiatiska marknaderna och Asienfonder hamnade i den absoluta fondtoppen.

 – Det är främst IT-bolagen som drivit uppgången, de motsvarar cirka en tredjedel av asiatiskt börsindex, säger SEB:s placeringsstrateg Roger Törnkvist i bankens marknadsbrev Placeraren.

Han pekar på flera faktorer som drivit uppgången. Bland annat stark utveckling för exporten men även inhemsk konsumtion. Festen tycks också fortsätta i år.

– Vi ser flera tecken på att efterfrågan från andra marknader kommer att vara på en fortsatt god nivå. Högre förväntad ekonomisk tillväxt i USA i år jämfört med 2017 bör bidra positivt till efterfrågan. De nyligen beslutade amerikanska skattesänkningarna skulle ytterligare kunna bidra positivt, säger han.

När det gäller Kina väntas dock tillväxten mattas av något på grund av lägre export och minskad inhemsk konsumtion.

– Landets tillväxt befinner sig dock på fortsatt hög nivå och inbromsningen beror främst på två faktorer. Dels är den ett resultat av den övergripande målsättningen att bredda ekonomin, dels President Xi:s vilja att förhindra överhettning genom stramare tag för den finansiella marknaden och kreditgivningen, säger Roger Törnkvist

Sammantaget ser det dock ljust ut för Asien trots fjolårets kraftiga kursuppgångar.

– Våra prognoser pekar också på förstärkning av flera asiatiska valutor. Detta bör gynna utländska investerare som placerar i både aktier och räntor i regionen. På risksidan ser vi främst dämpad riskvilja bland investerare, större inbromsning än vad som förväntas i Kina och eventuell avmattning i USA och Euroland, säger Roger Törnkvist.

Magnus Gustavsson