AI styr nya fondens investeringsbeslut Foto: istockphoto

AI styr nya fondens investeringsbeslut

Publicerad 2017-11-17 06:00:00

Fonder Från och med nu kan du placera i en fond vars investeringsbeslut styrs av artificiell intelligens, AI. Det är det finländska fondbolaget FIM som efter ett långt utvecklingsarbete nu öppnar fonden för institutionella och privata investerare.

Den artificiella intelligensen kombineras med maskininlärning och FIM eftersträvar att AI-fonden ska ge en årlig avkastning som överstiger MSCI World-indexet med 3 procentenheter.

– Det är naturligt och förnuftigt att använda artificiell intelligens inom placering och jag tror att detta fortfarande ligger i sin linda i investeringsvärlden, säger Johan Wahlman, vd för FIM Kapitalförvaltning i Sverige.

De riktiga investeringsproffsen plöjer kanske flera tusentals årsberättelser under hela sin karriär, men en självlärande maskin kan gå igenom alla världens årsberättelser under några få dagar.

Den nya fonden FIM Artificiell Intelligens investerar globalt i aktier och den artificiella intelligensen kombinerat med maskininlärningen upptäcker samband på marknaden som förblir osynliga för människor. Investeringsuniversum omfattar 4 000 likvida och stora bolag i utvecklade marknader över hela världen. Ändringar i portföljen görs halvårsvis.

Fondens artificiella intelligensteknologi baserar sig på djupinlärning, som är ett delområde inom maskininlärning. Det innebär i praktiken att det är frågan om ett neuronnät som lär sig självständigt och som hela tiden utvecklar sig till ”en bättre beslutsfattare”. Neuronnätet härmar på sätt och vis människans sätt att lära sig.

Trots det är det inte maskinen som genomför affärerna. Själva handeln utförs av en portföljförvaltare. Resultatet av AI-processerna blir en fond bestående av 50 aktier och sammansättningen har riskoptimerats. Maskinen kan alltså inte agera självständigt.

– Förr eller senare kommer många uppgifter som i dag sköts av människor att utföras med hjälp av artificiell intelligens. Vi tror att artificiell intelligens kommer att användas allt mer inom bland annat portföljförvaltning, säger FIM:s finländske vd Teri Heilala.

Den teknologiska modellen arbetar med en företagsdatabas innehållande uppgifter om bolagens balansräkningar och bokslut. Uppgifterna sträcker sig cirka 20 år tillbaka i tiden och bedöms utifrån cirka 700 olika variabler. 

Teknologin som fonden använder sig av har utvecklats av det tyska bolaget Acatis tillsammans med det schweiziska teknologiföretaget Nnaisense. Acatis verksamhet bygger på långsiktig och aktiv placering, där man strävar efter att hitta undervärderade börsbolag. Enligt Johan Wahlman var det därför naturligt att inleda samarbete med just Acatis.

– Då en erfaren analytiker går igenom tiotusentals årsberättelser under hela sin karriär, kan maskinen gå igenom företagens alla befintliga årsberättelser på några dagar och samtidigt ge en placeringssyn om alla företag den analyserat, säger Johan Wahlman.

Fonden har byggts upp med hänsyn tagen till de nordiska placerarnas etiska värderingar.

Christer Fälldin