Fonden fullinvesterad inom kort

Datum: 2009-11-12 10:19

Riskkapitalbolaget

Riskkapitalbolaget East Capital Explorers (ECEX), vars syfte är att möjliggöra investeringar som normalt är svåra att genomföra för investerare. Handelsbanken anser att substansrabatten på 30 % inte är berättigad och att intresset för ECEX bör öka när riskaptiten återkommer. Det väntas även att bolaget kommer att genomföra fler direktinvesteringar och aktieåterköp framöver, vilket bör stärka aktien. Då endast ca 50 % av bolagets tillgångar investerades under 2008, fanns det möjligheter att dra nytta av det fördelaktiga prisläget under 2009 för investeringar. Handelsbanken antar att fonden inom en snar framtid kommer att vara fullinvesterad.
Kurs då rekommendationen gavs:
67,25 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser