Fokus på försäljning, stabilt kassaflöde

Datum: 2010-09-24 12:39

När

När Handelsbanken Capital Markets träffade finanschefen för HMS Networks meddelades att fokus i bolaget ligger på försäljning. Bolaget fortsätter att öka sin personal inom försäljning och marknadsföring, vilket lär leda till högre driftkostnader under 2010 jämfört med 2009. Den sekventiella ordertillväxten som upplevdes under andra kvartalet avtar men Handelsbanken räknar dock med en stabil ordertillväxt för 2010 jämfört med i fjol. Bolaget fortsätter att fokusera på produktgruppen Gateways och räknar med att nya produkter ska driva tillväxten. Vidare räknar banken med en rörelsemarginal om 20 % på längre sikt och ett stabilt kassaflöde kan komma att leda till högre utdelningar. Rekommendationen Köp upprepas.
Kurs då rekommendationen gavs:
87 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser