Vinsvarning från FM Mattsson Foto: istockphoto

Vinsvarning från FM Mattsson

Publicerad 2018-04-13 12:44:00

Vinstvarning FM Mattsson flaggar för att resultatet under första kvartalet blir väsentligt lägre än samma kvartal i fjol.

FM Mattsson nettoomsättning under det första kvartalet minskade med cirka 4 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultat väntas uppgå till cirka 16,5 miljoner kronor, jämfört med ett rörelseresultat på 32,0 miljoner motsvarande period 2017.

De svagare resultatet beror huvudsakligen på lägre försäljningsvolymer och lägre produktionseffektivitet, uppger bolaget.

Dessutom har negativa valutadifferenser och ökade kostnader i spåren av ökade marknadsaktiviteter haft en negativ effekt på resultatet.

Den finansiella rapporten för det första kvartalet kommer att tidigareläggas till den 4 maj (tidigare kommunicerat datum 15 maj).

Direkt