Flykt till säkerhet

Datum: 2010-05-20 17:25

HQ

HQ Bank uppgraderar Securitas till Köp från tidigare No case och sätter riktkursen till 85 kronor. Banken menar EB/EBIT-multipeln ligger under det historiska genomsnittet och även att rabatten gentemot G4S är på historiskt höga nivåer. Aktien har stått relativt stilla sedan botten och EPS-justeringar uppåt är på väg. Nordamerikas och Europas BNP-prognoser implicerar rimliga förväntningar på Securitas och en scenarioanalys visar på att det finns en stor långsiktig potential. Förvärv på nya marknader kan, enligt banken, höja EBITA för 2005 med 10-20 %. Efter bolaget har en låg nettoskuld/EBITDA så ges utrymme för fortsatt hög direktavkastning. Banken menar också på att aktien är ett mer säkert alternativ i en volatil marknad.
Kurs då rekommendationen gavs:
70,325 kr
Riktkurs:
85 kr

Rekommendation från: HQ Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser