Flera orosmoment på kort sikt

Datum: 2010-10-05 11:58

Ålandsbanken

Ålandsbanken nedjusterar sina prognoser för Ericsson och sänker rekommendationen till Minska från tidigare Neutral. Riktkursen sänks till 72 kronor från tidigare 80 kronor. Att kronan har stärkts har i sin tur lett till lägre försäljning och vinster för Ericsson. De nya valutakurserna har fått till följd att banken spår en minskad försäljning 2011-12 med 6 % och ett 9-10 % lägre resultat. På kort sikt (inkluderar rapporten) finns dessutom orosmoment. Frågan är om komponentbristen som drabbade bolaget under det andra kvartalet har förbättrats och om den organiska tillväxten börjat ta fart. Ålandsbanken har inte sett några tecken på att detta skulle vara fallet och att det därför finns en nedsiderisk över rapporten. Den nuvarande värderingen (P/E 13,5x 2011) är inte särskilt utmanande men ändå inte tillräckligt låg för att skydda mot kursfall. Ericsson spås uppvisa nedgång i försäljningen både 2010 och 2011 och värderingen ska också ställas emot detta faktum.
Kurs då rekommendationen gavs:
72,85 kr
Riktkurs:
72 kr

Rekommendation från: Ålandsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser