Fjärde gången gillt för Daewoo?

Datum: 2010-03-31 12:17

Electrolux

Electrolux och Iranian Entekhab Industrial Group är s.k. ”preferred bidders” för Daewoo Electronics, Sydkoreas tredje största vitvarutillverkare. Skillnaden denna gång gentemot förra gången det lades bud på Daewoo är att bolaget har genomgått en omstrukturering och är nu lönsamt. Ett bud på 500 MDRWON motsvarar cirka 3,2 MDRSEK och Electrolux har en stark balansräkning med ett nettolån om 665 MSEK i slutet av 2009 jämfört med EBITDA som uppgick till 8,764 MSEK. Citigroup uppskattar att prislappen kommer att landa mellan 500-600 MDRWON och det skulle höja bankens 2011e EPS-estimat med 6 % till 15,27 kronor, med Daewoos bidrag på cirka 10 % av försäljningstillväxten. En hopslagning av verksamheterna bör inte innebära omedelbara synergier operationellt utan representerar mer en strategisk handling genom att öka sin närvaro i Asien. På kort sikt tror Citigroup att aktien kommer att stöttas av förbättringen i efterfrågan och påverkan från amerikanska subventioner. Den externa risken i form av råmaterialskostnader och prissättning gör att banken behåller rekommendationen Neutral.
Kurs då rekommendationen gavs:
168 kr
Riktkurs:
155 kr

Rekommendation från: Citigroup

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser