Finns fortfarande potential i den vertikala affärsmodellen

Datum: 2010-06-17 15:00

Faktumet

Faktumet att Nokia fortfarande lider av premium smartphone-segmentet är välkänt och knappast förvånande eftersom Nokia ännu inte lanserat en konkurrenskraftig modell på flera år. Detta menar Erik Penser FK. Vidare anser fondkommissionären att den snabba lösningen för bolaget är att göra liknande mobiltelefoner såsom HTC, Motorola och Sony Ericsson och därmed satsa på en horisontellt integrerad affärsmodell, med t.ex. Googles Androidsystem. Detta skulle innebära avsevärt mycket lägre FoU men det skulle även begränsa marginalen på uppsidan. Nokias vertikalt integrerad affärsmodell för smartphones orsakar i nuläget mycket skada, men Erik Penser FK tror att det kommer ge resultat i slutet av 2010. Vidare sänker fondkommissionären sin Q210 EBIT-marginal för Nokia Devices & Services från 10,4 % till 8,6 % till följd av lägre bruttomarginalsantaganden och något lägre försäljningsestimat. Erik Penser FK upprepar rekommendationen Köp men sänker riktkursen från 11,80 EUR till 10,50 EUR.
Kurs då rekommendationen gavs:
69,3 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser