Fingerprints stämma: Inga återköp av aktier i närtid Foto: Björn Larsson Rosvall /TT

Fingerprints stämma: Inga återköp av aktier i närtid

Publicerad 2017-04-20 23:56:00

Aktie På torsdagen höll Fingerprint Cards årsstämma i Göteborg. Flera nya ledamöter valdes in i styrelsen. Dessutom konstaterade styrelsens ordförande att några återköp av aktier inte är aktuellt under den närmaste tiden.

Fingerprint Cards planerar inte att genomföra några aktieåterköp inom den närmaste tiden. Det sade styrelseordföranden Jan Wäreby vid torsdagens stämma, efter att ett återköpsmandat hade röstats igenom, och med hänvisning till rådande finansiella policy i biometribolaget.

"Beroende på din definition av närtid… det är inte i närtid", sade han som svar på en aktieägarfråga om återköp kan förväntas "i närtid".

Fingerprint Cards återköpte under förra året 10,4 miljoner av de dessförinnan strax under 323 miljoner aktierna.

Vill ha fler institutionella ägare

Under årsstämman framkom också att Fingerprint Cards har en tydlig ambition att få in fler institutionella ägare, och har haft flera möten med sådana under den senaste tiden.

"Vi är absolut intresserade av att få in fler större ägare, vare sig det rör sig om industriella eller institutionella storägare", sade styrelseordföranden Jan Wäreby, och nämnde att det på sistone har varit en "positiv trend" med institutioner.

"Vi har haft möten med både institutioner och andra storägare, och det är definitivt en ambition att få in fler", fortsatte han.

Enligt ägardatatjänsten Holdings minskade två institutioners, Första AP-fondens och AMF:s, innehav med sammanlagt cirka 5 miljoner B-aktier i Fingerprint Cards under mars. Andra AP-fonden, Handelsbanken Fonder och Tredje AP-fonden ökade samtidigt med totalt cirka 4,7 miljoner B-aktier.

Förutom den amerikanska fondförvaltaren Vanguard, med 1,6 procent av bolaget spritt på flera olika fonder, är Andra AP-fonden med 1,2 procent Fingerprints största institutionella ägare (enligt Holdings per 31 mars).

Den 28 februari hade AMF 1,7 procent, och var då största institutionella ägare, men ovannämnda minskning i mars innebär att ägandet numera är 1,1 procent.

Efterlyste insynsköp

En aktieägare efterlyste fler insynsköp, nämnde återkommande exempel på det motsatta, och menade att insynsköp vore det bästa sättet att stärka förtroendet för bolaget och därigenom locka till sig fler institutioner.

Christian Fredrikson, vd, svarade att han själv visserligen har köpt 21.750 aktier, men att det finns få tillfällen att handla aktier för ett bolag där så pass mycket händer som i Fingerprint Cards, och där insynsinformation därför uppstår och förhindrar handel.

Nya styrelseledamöter valdes in

Dimitrij Titov, Alexander Kotsinas och Ann-Sofie Nordh valdes in i Fingerprint Cards styrelse vid årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningens representant Tommy Trollborg, som var den som företrädde valberedningen vid stämman (och inte som i fjol huvudägaren och valberedningsledamoten Johan Carlström, som dock närvarade även vid årets stämma), sade att kompetens och inte aktieägande var vägledande när förslag på ledamöter togs fram.

Detta som svar på ett kritiskt påpekande från en närvarande aktieägare om att ingen av de nya ledamöterna, trots utfästelser om tilltro till bolaget från dessa när de presenterade sig, äger aktier.

Ett alternativt förslag på ny valberedning, föreslaget av aktieägaren Daniel Güner och med advokaten Biörn Riese som föreslagen valberedningsordförande, förföll: Daniel Güner hade enligt stämmoordföranden Axel Calissendorff hört av sig till honom inför stämman och sagt att han stödjer valberedningens förslag, ett förslag han ännu inte hade tagit del av när han skrev sitt eget förslag.

Direkt/Privata Affärer