Analytikernas förväntningar har sänkts rejält Foto: Björn Larsson Rosvall /TT

Analytikernas förväntningar har sänkts rejält

Publicerad 2017-02-17 15:06:00

Aktie Analytikernas snittförväntningar på Fingerprint Cards har sänkts rejält för det första kvartalet 2017 efter bolagets varning om en försvagning under årets tre första månader.

Konsensus har även dragits ned för helåren 2017 och 2018, då främst avseende resultatet.

Det framgår av SME Direkts sammanställning av åtta analytikers prognoser, gjord efter det att Fingerprint Cards presenterat sin rapport för det fjärde kvartalet.

Snittprognosen för det första kvartalets försäljning har justerats ned 28 procent och med 40 procent avseende rörelseresultatet, jämfört med förväntningarna inför rapporten.

I bokslutsrapporten varnade Fingerprint Cards för "betydligt svagare" intäkterna första kvartalet 2017, jämfört med första kvartalet 2016. Bolaget hänvisade då till effekterna från en tidigare lageruppbyggnad i leveranskedjan, komponentbrist hos några av kunderna och ökad konkurrens.

Nu spår analytikerna att första kvartalets intäkter uppgår till lite mer än 1,2 miljarder kronor, vilket skulle innebära en minskning med 17 procent jämfört med första kvartalet 2015. Inför rapporten låg snittprognosen på drygt 1,7 miljarder kronor.

Rörelseresultatet väntas uppgå till 369 miljoner kronor, med en rörelsemarginal på 29,9 procent, första kvartalet. Inför bokslutsrapporten låg snittestimatet för första kvartalets rörelseresultat på 615 miljoner kronor, med en marginal på 36,0 procent.

Även för helåren 2017 och 2018 sänks estimaten, dock inte i samma utsträckning. Enligt SME Direkts konsensus har intäktsprognosen sänkts med drygt 2 procent för de båda åren medan snittförväntningarna för rörelseresultatet har dragits ned med drygt 6 procent för 2017 och med knappt 7 procent för 2018.

Analytikerna tvivlar också på att Fingerprint Cards når sin prognos om en rörelsemarginal som överstiger 35 procent 2017. Snittestimatet ligger på en rörelsemarginal på 33,7 procent för helåret 2017, som sedan går ned till 31,7 procent helåret 2018 och till 29,9 procent 2019, enligt SME Direkt.

2017 års intäkter väntas av analytikerna uppgå till 7,68 miljarder kronor, vilket är i den nedre delen av Fingerprint Cards eget prognosintervall om intäkter på 7,5-9,5 miljarder kronor i år.

I snitt räknar sedan analytikerna med att Fingerprint Cards intäkter växer med 8,4 procent till 8,33 miljarder kronor 2018 och ökar 5,6 procent till 8,79 miljarder kronor är därpå, enligt SME Direkts färska sammanställning.

Direkt

Följ de aktuella aktierna här

Fingerprint B