Fingerprint bättre än väntat - skriver upp intäktsprognos Foto: istockphoto

Fingerprint bättre än väntat - skriver upp intäktsprognos

Publicerad 2016-02-04 07:17:00

Rapport Fingerprint Cards redovisar ett resultat som var bättre än vad analytikerna förväntat sig. Dessutom skriver bolaget upp intäktsprognosen. Någon utdelning blir det däremot inte.

Fingerprint Cards, som tillverkar teknologi för fingertrycksavkänning, redovisar ett rörelseresultat om 518 miljoner kronor (-30).

De tre analytiker som har officiell bevakning på bolaget och aktien trodde i snitt att rörelseresultatet skulle uppgå till 483 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Nettoomsättningen uppgick till 1.352 miljoner kronor (105). Här spådde analytikerna 1.305 miljoner kronor.

Bolagets prognos inför det fjärde kvartalet var att omsättningen skulle uppgå till 1.200-1.300 miljoner kronor.

Bolaget föreslår en utdelning om 0:00 kronor per aktie. På denna punkt hade analytikerna i snitt väntat sig 1:33 kronor per aktie, enligt SME Direkt. I sammanställning trodde endast en av de tre deltagande analytikerna att biometribolaget skulle föreslå någon utdelning.

Justerar upp intäktsprognosen

Fingerprint Cards justerar upp sin intäktsprognos för 2016 och räknar nu med att intäkterna uppgår till 7,0-8,5 miljarder kronor. Den tidigare prognosen var intäkter om 6,5-8,5 miljarder kronor.

"Skälet till detta är förstärkt visibilitet vad gäller förväntade smartphonelanseringar under 2016 och fortsatt stark konkurrensförmåga", skriver bolaget i bokslutsrapporten.

Analytikernas snittförväntningar låg inför rapporten på en försäljning 2016 på 6,95 miljarder kronor, enligt SME Direkt.

Bolaget står också fast vid att rörelsemarginalen under 2016 väntas överstiga rörelsemarginalen under andra halvåret 2015, då den uppgick till 37 procent.

Ingen utdelning - föreslår split

Styrelsen i Fingerprint Cards föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapssåret 2015.

Det framgår av bokslutsrapporten.

Förslaget lämnas med "hänsyn till bolagets kapitalbehov och storlek på det fria egna kapitalet".

På denna punkt hade analytikerna i snitt väntat sig 1:33 kronor per aktie, enligt SME Direkt. I sammanställning trodde endast en av de tre deltagande analytikerna att biometribolaget skulle föreslå någon utdelning.

Vidare föreslår styrelsen i biometribolaget en aktiesplit om 5:1, det vill säga att varje aktie i bolaget delas upp i fem aktier av motsvarande serie.

Styrelsen vill även ha ett mandat från stämman i vår att kunna besluta om återköp av bolagets egna B-aktier, maximalt 10 procent av aktierna i bolaget. Vidare föreslår styrelsen att stämman ska ge tillåtelse att besluta om överlåtelser av bolagets egna B-aktier.

"Syftet med bemyndigandena är att styrelsen ska få möjlighet att anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom kunna bidra till ökat aktieägarvärde", heter det.

Årsstämman är planerad till den 4 maj.

Fortsätter marknadsanpassa sensorer

Fingerprint Cards har under fjärde kvartalet fortsatt arbetet med att anpassa sina sensorer för andra marknadssegment än smartphones, exempelvis smarta kort.

"Detta arbete fortsätter enligt plan och de första kommersiella produktlanseringarna väntas ske under 2016", skriver bolagets vd Jörgen Lantto i rapporten.

Han skriver vidare att ambitionen under 2016 är att konsolidera bolagets position som marknadens ledande leverantör genom att växa tillsammans med de existerande kunderna, men också genom att bryta ny mark inom smartphones och andra marknadssegment.

"Vår avsikt är att fortsätta ta marknadsandelar och förbereda oss för en marknad som från 2017 och framåt enligt våra estimat uppgår till mer än en miljard enheter per år", skriver Jörgen Lantto.

Bolagets produktutveckling av nya sensorer har under den senare delen av 2015 varit fokuserad på färdigställandet av touchsensorer som med bibehållen biometriprestanda kan monteras under en glas- eller keramikskiva, FPC OneTouch FPC1200-serien, samt att stärka produktportföljen ytterligare.

"De första touchsensorerna i FPC1200-serien är nu i massproduktion och smartphones där FPC1200-sensorer finns integrerade planeras för lansering i närtid. Produktportföljen för detta segment utökas nu för att möjliggöra än mer avancerade lösningar, vilka kommer att lanseras under 2016", skriver bolaget.

Utöver touchsensorer för under glas-montering har produktutveckling också skett för att ytterligare bredda produktportföljen. Ett exempel på detta är framtagandet av mycket kostnadseffektiva touchsensorer, som kommer att bidra till möjligheten att införa touchsensorer i segmentet för "entry-level" smartphones där penetrationsgraden för fingeravtryckssensorer ännu är låg, skriver FPC.

"Marknadspotentialen för sådana sensorer uppskattas vara mycket stor de kommande åren", skriver FPC.

Direkt

Följ de aktuella aktierna här

Fingerprint B