Fingerprint flaggar för svagare försäljning Foto: Björn Larsson Rosvall /TT

Fingerprint flaggar för svagare försäljning

Publicerad 2018-02-09 07:27:00

Rapport Fingerprint rapporterar ett resultat i linje med vinstvarningen i januari. Bolaget flaggar också för att försäljningen kommer att fortsätta försvagas. Senare i vår kommer biometribolaget att släppa nya finansiella mål.

Fingerprint Cards, som tillverkar teknologi för fingertrycksavkänning, redovisar ett rörelseresultat om -40,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (520).

Det definitiva rörelseresultatet ligger helt i linje med det tidigare preliminära beskedet om ett rörelseresultat på -40,6 miljoner kronor, som Fingerprint Cards meddelade i samband med sin vinstvarning för det fjärde kvartalet (den 25 januari).

Nettoomsättningen uppgick till 615 miljoner kronor, preliminär omsättning var 615 miljoner kronor (1.618).

Analytikernas snittförväntningar, som sammanställts av SME Direkt efter vinstvarningen, låg på en omsättning på 615 miljoner kronor och ett rörelseresultat på -40,8 miljoner kronor.

Nettoresultatet landade för kvartalet landade på -16,5 miljoner kronor efter en positiv skattepost om 24 miljoner kronor (423).

Ser fortsatt försvagning av försäljning

Fingerprint Cards bedömning är att marknadsläget på den kinesiska smartphonemarknaden har mattats av ytterligare under det fjärde kvartalet.

"Vi förutser att vår försäljning kommer att fortsätta försvagas under det första kvartalet 2018", skriver Fingerprint Cards vd Christian Fredrikson i bokslutsrapporten.

I samband med vinstvarningen, i slutet av januari, uppgav bolaget att det räknade med att försäljningen "kommer att vara fortsatt svag under första kvartalet 2018".

Utveckling på marknaden har lett till en pågående konsolidering i hela värdekedjan, skriver Fingerprint.

Samtidigt uppger Christian Fredrikson att bedömningen är att marknaden för fingeravtryckssensorer för smartphones, mätt i värde, kommer att minska under 2018.

"Jag vill understryka att vår ambition är att behålla en ledande position inom smartphones, samtidigt som vi flyttar tyngdpunkten i våra investeringar mot nya framväxande biometrimarknader", skriver han.

Nya områden i fokus

Fingerprint Cards fortsätter att flytta tyngdpunkten i sina investeringar mot nya biometrimarknader, utanför smartphonessegmentet.

Bolaget står kvar vid målsättningen att nya områden ska stå för cirka 10 procent av omsättningen under 2018.

"Samtidigt som vi ser en betydande potential för våra sensorer inom nya användningsområden, vilket kommer att skapa framtida tillväxt, kommer det att ta tid innan vi når signifikanta affärsvolymer utanför vår kärnaffär inom smartphones", skriver vd Christian Fredrikson i bokslutsrapporten.

Fingerprint Cards affär inom kapacitiva fingeravtryckssensorer för smartphones stod för cirka 95 procent av bolagets totala omsättning under 2017.

Biometriska smarta kort är det område som Christian Fredrikson bedömer har störst potential de närmsta åren.

"Även om det kommer att dröja innan vi når kommersiella volymer, finns tydliga tecken på att marknaden för biometriska kort slutligen är på väg att ta fart, med flera genomförda och planerade marknadstester", skriver han.

Släpper nya finansiella mål i vår

Fingerprint Cards kommer att se över de långsiktiga finansiella mål bolaget lanserade för cirka ett år sedan, i samband med bokslutet för 2016.

Översynen sker, skriver bolaget, med tanke på det sparprogram som sjösatts och de förändrade marknadsförutsättningarna inom sensorer för smarta telefoner.

"Bolaget avser anpassa de finansiella målen till de ändrade förutsättningarna, och återkomma med reviderade mål under det andra kvartalet 2018", skriver bolaget i fredagens rapport.

Enligt de mål som släpptes i februari i fjol skulle intäkterna ha en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 20 procent 2017 till 2019. Rörelsemarginalen skulle i genomsnitt ligga mellan 30-35 procent för perioden 2017 till 2019.

Privata Affärer / Direkt

Följ de aktuella aktierna här

Fingerprint B