Torsdag morgon smäller det - Fingerprint rapporterar Foto: istockphoto

Torsdag morgon smäller det - Fingerprint rapporterar

Publicerad 2016-02-03 13:40:00

Rapport Fingerprint Cards intäkter för det fjärde kvartalet väntas överträffa bolagets egen guidning och bruttomarginalen spås ligga stabilt kring tredje kvartalets nivå, som då betecknades som "stark" av flera bedömare. Det framgår av den första officiella sammanställningen av analytikernas estimat gällande Fingerprint Cards siffror, gjord av SME Direkt.

Fokus vid rapporttillfället kommer också att ligga på kommentarer från ledningen kring bolagets tidigare prognoser för 2016 och om bolaget kommer föreslå sin första utdelning till aktieägarna.

Arctic Securities har nyligen höjt sina förväntningar på Fingerprints fjärde kvartal och hänvisar till en fortsatt hög fingeravtryckspenetration och antalet sålda telefoner utanför Apple och Samsung.

Carnegie hänvisar i sin tur till att Fingerprints kinesiska storkund Huawei hade en stark avslutning på 2015.

Analytikerna tror i snitt också att Fingerprints bruttomarginal kan ligga på omkring samma nivå som under tredje kvartalet, då den var 45 procent. Det är i den övre delen av det intervall om 40-45 procent som Fingerprints vd Jörgen Lantto sagt att marginalen kan ligga på "över tid".

Samtidigt som Carnegie tror att en produktmix med en högre andel stora sensorer leder till en lägre bruttomarginal än under det tredje kvartalet, spår Arctic att den stiger.

"Bolaget har fortsatt att pusha för mindre sensorer i marknaden, vilka säljs till en högre bruttomarginal. Dessutom har vi inte sett den väntade konkurrensen materialiseras så snabbt som befarat hittills under 2016", skriver Arctic inför rapporten.

Samtidigt som en samsyn råder mellan analytikerna kring Fingerprints fjärde kvartal 2015, och helåret 2015, går åsikterna isär alltmer i estimaten för 2016 och 2017.

ABG Sundal Collier tror att konkurrensen kommer att tillta och att Fingerprint Cards intäkter och vinst kulminerar 2016, då analysfirman spår intäkter på 5,9 miljarder, en summa som sedan sjunker till 4,4 miljarder 2017.

Viktiga punkter i rapporten:

* Intäkterna - spås landa på 1.305 miljoner kronor det fjärde kvartalet och därmed ha ökat med 1.143 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol, enligt SME Direkts sammanställning av tre analytikers prognoser. Det kan ställas mot Fingerprints egen prognos om en försäljning fjärde kvartalet på 1.200-1.300 miljoner kronor.

* Bruttomarginalen, som väntas stiga till 44,5 procent (32,1) under kvartalet och därmed ligga stabil jämfört med tredje kvartalets nivå på 44,7 procent.

* Prognosen för 2016. Analytikernas snittestimat för intäkterna 2016 ligger på 6,95 miljarder kronor, det vill säga under mittpunkten av Fingerprint Cards eget prognosintervall på en försäljning om 6,5-8,5 miljarder.

* Marginalprognosen för 2016, där bolaget sagt att rörelsemarginalen under helåret väntas bli högre än under andra halvåret 2015. Analytikernas snittestimat ligger på en rörelsemarginal 2016 på 34,7 procent, enligt SME Direkt.

* Blir det någon utdelning redan för 2015? Endast en av analytikerna räknar med att FPC lämnar utdelning, om 4 kronor per aktie. Det ger ett snittestimat om en utdelning på 1:33 kronor.

Det är allmänt känt att synen på Fingerprintaktien går isär hos de analytiker som har en officiell rekommendation. En rekommenderar köp, en har sälj medan en har behåll.

Bokslutsrapporten presenteras torsdagen den 4 februari klockan 7.00. En telefonkonferens hålls klockan 15.00.

Direkt

Följ de aktuella aktierna här

Fingerprint B